Gemensamt uttalande av de nordiska statsministrarna

De nordiska statsministrarna har godkänt ett gemensamt uttalande om försörjningsberedskap och annan beredskap. De nordiska länderna framhåller betydelsen av beredskap och samarbete i en instabil och svårförutsägbar omvärld.