New European Bauhaus -yhteistyöhanke pohjoismaisella tvistillä

Suomi toimii puheenjohtajana Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021. Suomen puheenjohtajuusohjelman sekä koko pohjoismaisen yhteistyön keskeisiä tavoitteita ovat integraatio ja kestävä kehitys, ja puheenjohtajamaana haluamme edistää kestäviä pohjoismaisia ratkaisuja.

Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat yhteistyössä käynnistäneet New European Bauhaus –yhteistyöhankkeen. Nyt hankkeeseen etsitään suomalaisia toimijoita mukaan.