Minister Blomqvist deltar i forum för gränsregionalt samarbete

Ministern för nordiskt samarbete, Thomas Blomqvist, håller ett anförande vid ett möte om det gränsregionala samarbetets tillstånd och framtid i Uleåborg den 18 november. Han kommer också att träffa företrädare för samarbetsorganisationen Bottenviksbågen, Uleåborgs stad, BusinessOulu och universitetet.

Den 18 november håller minister Blomqvist ett anförande vid Gränsregionalt forum som handlar om gränssamarbetets tillstånd och framtid. De begränsningar i gränstrafiken som införts på grund av coronapandemin har orsakat utmaningar för samarbetet i gränsregionerna.

Minister Blomqvist framhåller att det regionala samarbetet en viktig del av det nordiska samarbetet.

”Arbetet stöder på ett konkret sätt vårt gemensamma mål att bli världens hållbaraste och mest integrerade region. Historiskt har det nordiska samarbetet alltid siktat på att underlätta en gränsöverskridande vardag. Det gränsregionala samarbetet och gränsregionerna kan här ses som föregångare. De främjar en djupare nordisk integration, en av hörnstenarna i de nordiska statsministrarnas gemensamma vision.”

Ministern kommer också att träffa företrädare för samarbetsorganisationen Bottenviksbågen. Uleåborg är för närvarande ordförande i Bottenviksbågen, och Luleå är vice ordförande. Till Bottenviksbågen hör, som det framgår av namnet, de svenska och finska kustområdena kring Bottenviken. Bottenviksbågen är en av de tretton organisationerna för nordiskt gränssamarbete vars verksamhet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Ministern träffar också företrädare för Uleåborgs stad, BusinessOulu och Uleåborgs universitet och diskuterar framtidsutsikterna och exportfrämjande i de nordliga regionerna.

Ytterligare information: Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 150 278, etunimi.sukunimi@om.fi.