Minister Blomqvist ordförande för de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist är ordförande för det första mötet för de nordiska samarbetsministrarna under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet den 11 februari 2021.

Finlands tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i januari 2021. Programmet för Finlands ordförandeskap kan läsas som digital publikation(Länk till en annan webbplats.). Ordförandeskapsperiodens första ministermöte hålls över video på grund av coronaläget.

Vid mötet godkänner samarbetsministrarna ministerrådets budgetram för elva sektorer för det kommande året och tar del av en översikt över ministerrådets ekonomiska situation. Ministrarna diskuterar också pandemins konsekvenser för det nordiska samarbetet.

Finland ska presentera sitt initiativ för ett fördjupat samarbete inom försörjningstrygghet och beredskap. Försörjningsberedskapscentralens direktör Janne Känkäinen besöker också mötet.

Ytterligare information:

Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358295351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.