Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas extrainsatta videomöte den 23 november 2020.

Vid mötet godkänns Nordiska ministerrådets budget för nästa år och handlingsplan för 2021-24. Handlingsplanen ska styra genomförandet av den vision som statsministrarna fastställde i somras. Enligt den nya visionen ska Norden vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Utkastet till handlingsplan finns på sekretariatets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).   

Under mötet diskuterar ministrarna hur coronapandemin påverkar det nordiska samarbetet. På agendan står också diskussion om hur man ska stärka det civila samhällets delaktighet i det nordiska samarbetet och ministerrådets verksamhet i Vitryssland för att stödja demokratiutvecklingen.

Det är det sista mötet under Danmarks ordförandeskap. Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet i januari 2021. Programmet för Finlands ordförandeskap kan läsas som digital publikation(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Ytterligare information:

Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.