Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist leder ett extrainsatt möte för de nordiska samarbetsministrarna den 29 april 2021.

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Ett extra ministermöte har sammankallats för att fatta beslut om en strategisk utredning om det nordiska samarbetet i kristider. Utredningen ska gå in på hur samarbetet har fungerat under coronakrisen och vad man lärt sig med tanke på kommande kriser. Den ska bland annat omfatta hälsofrågor, de öppna arbetsmarknaderna, gränsområdenas utmaningar och hur ministerrådet kan utnyttjas för samarbetet.

Mötet hålls som videokonferens under ledning av ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. Det är samarbetsministrarnas andra möte under Finlands ordförandeskap. Under mötet behandlar ministrarna också frågor som gäller den ekonomiska förvaltningen och projektförvaltningen och tar del av en aktuell översikt över genomförandet av visionen för det nordiska samarbetet. Det nordiska samarbetets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Programmet för Finlands ordförandeskap kan läsas som digital publikation(Länk till en annan webbplats.).


Ytterligare information: Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.