Minister Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas möte

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist deltar i de nordiska samarbetsministrarnas virtuella möte den 26 april. De främsta frågorna på mötesagendan är Nordiska ministerrådets närområdessamarbete i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina, det nordiska samarbetet i kristider och arbetet för att utveckla dialogen mellan Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet om ministerrådets budget.

Norges miljö- och klimatminister Espen Barth Eide är också inkallad på mötet. Minister Eide och samarbetsministrarna  diskuterar det nordiska samarbetet kring hållbar utveckling och nya initiativ och möjligheter till grön omställning. Enligt de nordiska statsministrarnas gemensamma vision ska Norden vara världens mest hållbara och  integrerade region år 2030.

”Norden har goda möjligheter att gå i spetsen för hållbar utveckling och grön omställning. Under de senaste åren har vi inom Nordiska ministerrådet avsevärt stärkt resurserna för miljö- och klimatsamarbetet . Våra nya satsningar bidrar också till den nödvändiga gröna omställningen”, säger minister Blomqvist.   

Därtill får ministrarna en rapport om hur verkställandet av ministerrådets handlingsplan 2021–2024 och  åtgärderna för att stärka sekretariatets ekonomiförvaltning framskrider.

Mer information

  • Ville Andersson, tf. chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 50 348 1575, fornamn.efternamn@formin.fi
  • Carolina Nordling, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 150 278, fornamn.efternamn@gov.fi