Minister Blomqvist deltar i en nordisk konferens om hållbar demokrati

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist deltar virtuellt den 8 december i en konferens där temat är de starka demokratiska system som är utmärkande för de nordiska länderna. Syftet med konferensen, som ordnas i Köpenhamn, är att visa hur Färöarnas, Grönlands och Ålands deltagande i det nordiska samarbetet vid sidan av staterna främjar en hållbar demokrati i Norden.

Konferensen är Finlands och Ålands gemensamma initiativ inom ramen för årets ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Konferensen arrangeras av Utrikespolitiska institutet i Finland med hjälp av Nordiska ministerrådets sekretariat. Konferensen öppnas av de nordiska samarbetsministrarna från Finland och Åland, Thomas Blomqvist och Annette Holmberg-Jansson. Konferensen ordnas under året för Ålands 100-årsjubileum.  

”Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region”, konstaterar minister Blomqvist. ”Konferensen är höjdpunkten på Finlands och Ålands gemensamma ordförandeskapsprojekt för att främja framgångsrika former av demokratiskt styre och på så sätt bidra till hållbar utveckling och den nordiska visionen. Ett aktivt nordiskt samarbete är en stor tillgång för oss alla, även för Färöarna, Grönland och Åland, och medför många fördelar för hela regionen.” 

Konferensens tema stöder de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Färöarnas, Grönlands och Ålands deltagande i det nordiska samarbetet kan tjäna som exempel också på ett större plan för hur demokratiska strukturer och verksamhetssätt gagnar alla parter.

Konferensen är avsedd för diplomater och en internationell publik, som kommer från både Norden och andra länder. På konferensen talar president Tarja Halonen, FN:s biträdande generalsekreterare för mänskliga rättigheter Ilze Brands Kehris och nordiska samarbetsministrar, forskare och tjänstemän. 
 
I samband med konferensen publicerades den 7 december även en forskningsrapport som utarbetats av Utrikespolitiska institutet i Finland och Ålands fredsinstitut om Färöarnas, Grönlands och Ålands deltagande i och bidrag till det nordiska samarbetet.  

Konferensen hålls kl. 13.30 – 17.30 finsk tid.  Följ konferensen via Youtube(Länk till en annan webbplats.)

Mötesagendan (Länk till en annan webbplats.)finns på Utrikespolitiska institutets webbplats. 

Mera information om Utrikespolitiska institutets forskning(Länk till en annan webbplats.) finns på institutets webbplats.  

Ytterligare information:

Johan Schalin, chef för sekretariatet för nordiskt samarbete, tfn +358 295 351 781, fornamn.efternamn@formin.fi.

Carolina Nordling, minister Blomqvists specialmedarbetare, tfn +358 295 150 278, fornamn.efternamn@gov.fi.