Fira Nordens dag tillsammans med oss!

Nordens dag firas den 23 mars i alla nordiska länder och på Åland, Färöarna och Grönland för att markera avtalet som undertecknades i Helsingfors den 23 mars 1962 och lade grunden för det nordiska samarbetet. Helsingforsavtalet fastställer Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets uppgifter, sammansättning, huvudsakliga samarbetsområden och arbetssätt.

År 2021 fyller Nordiska ministerrådet 50 år och Finland är ordförande för ministerrådet.

I år firas Nordens dag med flera virtuella evenemang. Dagen firas också med flaggning, upplysning av byggnader och en kampanj i kollektivtrafiken. Helsingfors stad flaggar på tre ställen: stadshuset, Finlandiahuset och Järnvägstorget. Också Riksdagshusets Lilla parlament får nordisk flaggning. Statsrådsborgen blir upplyst i de nordiska flaggornas färger.

I Helsingfors kollektivtrafik syns Nordens dag på sidan av spårvagnarna och på skärmar inne i spårvagnarna och metrotågen. Kampanjen syns också i stadsbilden Uleåborg, Kuopio, Tammerfors och Åbo.

Virtuella evenemang på Nordens dag

Ministern för nordiskt samarbete Thomas Blomqvist talar under dagen vid fem olika evenemang.

Nordiskt kulturcentrum (Norden i Fokus), social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministeriets sekretariat för nordiskt samarbete ordnar ett virtuellt diskussionsmöte om trygghet och jämställdhet på webben kl. 13–14:  Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?(Länk till en annan webbplats.)

Program

  • Ett nordiskt perspektiv – Thomas Blomqvist, Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
  • Ett tematiskt och finländskt perspektiv – Eva Biaudet, ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund
  • Näthat i Norden och Sverige – Lisa Kaati, forskningsdirektör vid Totalförsvarets forskningsinstitut, Sverige

Diskussion

  • Nina Sandberg, norsk medlem i Nordiska rådets välfärdsutskott
  • Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig vid avdelningen för arbete och jämställdhet vid Finlands social- och hälsovårdsministerium
  • Ett studerandeperspektiv – Touko Niinimäki, Finlands studentkårers förbund (SYL)

Sammanfattning och framtidsöversikt

  • Annika Hambrudd, Ålands jämställdhetsminister

Annika Damström är moderator.

 

Nordiska ministerrådets evenemang på Nordens dag

Nordiska ministerrådets 50-årsjubileum firas på Nordens dag den 23 mars med fem tematiska debatter. Nordiska ministerrådets sekretariat ordnar fem evenemang som i tur och ordning strömmas från de olika nordiska huvudstäderna. I diskussionerna behandlas aktuella nordiska teman som är på agendan under Finlands ordförandeskap: jämställdhet, gränshinder, cirkulär ekonomi, yttrandefrihet och kultur.

Nordiska ministerrådets evenemang på Nordens dag på olika språk:

#nordensdag #Norden2021

Annat program på Nordens dag