Muuttoliike ja pakolaiskriisi Euroopassa

Eurooppaan suuntautuva muuttoliike koskettaa lähes kaikkia ulkoministeriön tehtäväalueita, sillä siirtolais- ja pakolaisasioissa on aina mukana kansainvälinen ulottuvuus. Ulkoministeriö pyrkii vaikuttamaan erityisesti pakkomuuton taustalla oleviin syihin.

Siluettikuva pakolaisista.
Kuva: AdobeStock

Eurooppaan saapuvien siirtolaisten ja pakolaisten suuri määrä on haaste kaikille EU-jäsenmaille. Pakotetulle muuttoliikkeelle eli pakkomuutolle ei ole yhtä selittävää syytä, mutta tällä hetkellä merkittävässä roolissa ovat Syyrian, Irakin ja Afganistanin pitkittyneet konfliktit sekä Afrikan sarven ja Länsi-Afrikan kriisit.

Usein taustalla vaikuttavat lähtöalueesta riippuen myös erilaiset poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset syyt sekä koetut vetotekijät vastaanottavissa maissa.

Suomessa hallitus on linjannut kotimaiset ja kansainväliset maahanmuuttopoliittiset toimenpiteensä. Suomen tavoitteena on saada Eurooppaan suuntautuva muuttoliike hallintaan ja ohjata ihmiset laillisille ja turvallisille reiteille. Lisäksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä siirtolaisten lähtö- ja kauttakulkumaissa.

Suomi osallistuu muuttoliike- ja pakolaiskriisiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen osana EU:ta ja katsoo, että niitä on pyrittävä ratkaisemaan yhteistyössä Afrikan ja Lähi-idän valtioiden, alueellisten toimijoiden ja koko kansainvälisen yhteisön kanssa.

Ulkoministeriö käsittelee ajankohtaista muuttoliiketilannetta ulkosuhteiden näkökulmasta. Haasteeseen vastaaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, laajaa keinovalikoimaa ja pitkäjänteistä toimintaa. Monet ulkoministeriön toiminta-alueet kytkeytyvät tavalla tai toisella pakolaiskriisiin.

Näitä ovat esimerkiksi:

  • Eurooppa-politiikkaan osallistuminen
  • kahdenväliset suhteet alueen maihin
  • yhteistyö ja vaikuttaminen kansainvälisissä organisaatioissa
  • kehitysyhteistyö
  • humanitaarinen apu
  • rauhanvälitys ja tuki dialogeille
  • ihmisoikeudet
  • turvallisuuspolitiikka ja kriisinhallinta
  • kauppa- ja kehityspolitiikka
  • konsulipalvelut.

Ulkoministeriön tehtäväkenttää on juuri muuttoliikekriisin taustalla oleviin syihin vaikuttaminen. Ulkoministeriö työskentelee kohdemaissa edustustoverkkonsa kautta.

Muuttoliikeasioiden koordinaatiosta ministeriön sisällä vastaa työryhmä, joka toimii yleisten EU-asioiden ja yhteensovittamisen yksikön johdolla.

Kansainväliset sopimukset velvoittavat

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa ja EU-säädöksissä. Sopimukset velvoittavat Suomea ja muita EU:n jäsenmaita myöntämään turvapaikan henkilöille, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa Geneven pakolaissopimuksen tarkoittamassa merkityksessä.

Perus- ja ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa ja toteuttaa siirtolaisuusstatukseen katsomatta tasavertaisesti ja syrjimättä. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota vaikeimmassa asemassa oleviin henkilöihin kuten naisiin ja lapsiin.

Suomi tukee rauhaa ja kehitystä 2017

Suomi vaikuttaa maailmalla kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun lisäksi sotilaallisen- ja siviilikriisinhallinnan keinoin. Karttaan on merkitty Suomen tukea eniten saaneet maat ja alueet vuonna 2017.

Suomi (PDF, 582 KB)

Ruotsi (PDF, 590 KB)

Englanti (PDF, 581 KB)