Mediejour

Utrikesministeriets kommunikationsavdelning betjänar medierna i frågor som rör utrikesförvaltningens verksamhetsområde.

Under tjänstetid: kontakta enheten för aktualitetskommunikation

Utanför tjänstetid: kontakta mediejouren på tfn 040 551 65 71