5.5.2023

Qatar: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata tavanomaista varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

On suositeltavaa seurata yhteiskunnallisen ja turvallisuustilanteen kehitystä Qatarissa ja lähialueella. Islaminuskosta ja paikallisesta kulttuurista johtuvat käyttäytymissäännöt on syytä huomioida. Alkoholia ja muita päihteitä ei tule tuoda maahan. Pukeutuminen on suhteellisen vapaata, mutta paikallista kulttuuria tulee kunnioittaa.

Ajankohtaista

Finnair on asettanut lemmikkieläinten kuljetusrajoituksen Finnairin operoimille lennoille Dohaan. Rajoitus koskee kaikkia Finnairin lentoja Dohaan niin Helsingistä, Kööpenhaminasta kuin Tukholmasta. Lemmikkieläinten kuljetus on edelleen mahdollista Dohasta Helsinkiin, Kööpenhaminaan ja Tukholmaan suuntautuvilla lennoilla, mikäli kyseessä on suora lento, joka on varattu Finnairin (AY) oman lennon numerolla.

Kuljetusrajoitukseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä tulee olla yhteydessä joko Finnairiin tai Qatarin ympäristö- ja ilmastonmuutosministeriöön (Ministry of Environment and Climate Change), joka on toimivaltainen viranomainen asiassa.

Qatarissa yli 30 vuorokautta oleskelevilta edellytetään, että he hankkivat käyttöönsä qatarilaisen terveysvakuutuksen . Myös alle 30 vuorokautta Qatarissa oleskeleville suositellaan qatarilaisen terveysvakuutuksen ostamista. Qatarilaisen terveysvakuutuksen voi hankkia etukäteen verkosta, ja sen voi myös ostaa lentokentältä saavuttaessa maahan

Terveysvakuutus maksaa 50 Qatarin rialia eli noin 13 euroa ja se on voimassa 30 vuorokautta. Hinta on sama sähköisesti etukäteen ostettuna tai lentokentältä maahan saapuessa ostettuna.

Qatariin matkustavien tulee kuitenkin huomioida, että lentoyhtiöillä voi olla erilaisia ohjeita. Lentoyhtiöt saattavat pyytää esittämään todistuksen hankitusta terveysvakuutuksesta jo lähtömaassa. Qatarilaista terveysvakuutusta edellytetään, vaikka matkustajalla olisi jo laaja, myös Qatarin kattava kansainvälinen matkavakuutus.

Koronarokotuksien osalta Qatariin matkustavilta on pääsääntöisesti vaadittu minimissään kaksi rokotusta, mutta 1. marraskuuta 2022 alkaen koronarokotuksia tai pcr-todistuksia ei ole lentokentällä pyydetty esittämään.

Lisätietoja qatarilaisesta terveysvakuutuksesta löytyy alla olevista linkeistä.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901(Linkki toiselle web-sivustolle.)

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Qatar on yleisesti turvallinen matkailukohde. Terrorismiriski on vähäinen.

Alueellisten jännitteiden vuoksi turvallisuustilanne Persianlahden maissa voi muuttua nopeasti. Matkustajia kehotetaan seuraamaan tilanteen kehittymistä tiedotusvälineistä ja huolehtimaan matkustusilmoituksen ajantasaisuudesta.

Rikollisuus

Rikollisuutta maassa on vähän. Matkustajia kehotetaan kuitenkin tavanomaiseen varovaisuuteen. Yleisesti ottaen matkailijoita kehotetaan tarkkaavaisuuteen väkijoukkojen läheisyydessä.

Jos passisi katoaa, tee välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus alla olevalle paikalliselle viranomaistaholle:

Capital Security Department
puh: +9742352222
Al Matar Street, Doha, Qatar

Qatarissa ei ole mahdollisuutta hoitaa passin katoamisilmoitusta internetin kautta, vaan asiointi tulee hoitaa henkilökohtaisesti paikan päällä. Passin katoamisilmoitus kannattaa hoitaa heti aamusta, jolloin odotusajat ovat lyhyemmät. Saatuasi paikallisen poliisiviranomaisen raportin kadonneesta passistasi ja hankittuasi passivalokuvan voit olla yhteydessä Suomen Dohan-suurlähetystöön, joka laatii hätäpassin kotimatkaasi varten Suomeen.

Jos asut toisessa maassa pysyvän oleskeluluvan turvin ja kadotat passisi Qatarissa, pyydä ensin paikallispoliisilta raportti passin katoamisesta. Sen jälkeen voit kääntyä Dohassa toimivan toisen EU-maan suurlähetystön puoleen ja anoa Emergency Travel Documentin, jonka avulla pääset palaamaan asuinmaahasi hankkimaan uutta Suomen passia. Varmista kuitenkin asuinmaasi viranomaisilta ennen matkalle lähtöä, pääsetkö palaamaan sinne toisen EU-suurlähetystön myöntämällä ETD-passilla. Muuten saatat joutua matkustamaan hätäpassin kanssa ensin Suomeen hankkimaan sieltä uuden Suomen passin kadonneen tilalle.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikennekulttuuri eroaa suomalaisesta. Korkeat ajonopeudet vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Liikenteessä vallitsee nollatoleranssi alkoholin käytön suhteen.

Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Bahrain ja Egypti katkaisivat suhteensa Qatariin kesäkuussa 2017. Maa-, meri- ja lentoliikenteessä näiden maiden ja Qatarin välillä oli sittemmin merkittäviä rajoitteita. Liikenneyhteyksien uudelleen avaamisesta ilmoitettiin 5. tammikuuta 2021 ja lentoliikenneyhteydet esimerkiksi Arabiemiirikuntien ja Qatarin välillä on jälleen käynnistynyt.

Terveys

Suosittelemme, että hankit kattavan matkavakuutuksen sekä qatarilaisen terveysvakuutuksen, joka on edellytys maahanpääsylle.

Etenkin huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävien lääkevalmisteiden, unilääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden ja vahvojen kipulääkkeiden maahantuonnissa voi olla kieltoja tai rajoituksia. Maahantuontimääräysten rikkomisesta määrätään rangaistukset paikallisen lainsäädännön mukaan. On syytä huomioida, että jotkut lääkevalmisteet voivat Qatarissa olla luokiteltu huumausaineiksi, vaikka ne eivät Suomessa sitä olisi. Tällaisten valmisteiden maahantuonti ilman lupaa voi olla rangaistavaa.

Lisätietoja lääkkeiden maahantuontiin liittyvissä asioissa saa:

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maan lait ja käytännöt

Qatar on islamilainen maa, jossa tulee kunnioittaa paikallista kulttuuria. Esimerkiksi julkisilla paikoilla alkoholin vaikutuksen alaisena esiintymistä, liian paljastavia asuja ja julkisia hellyydenosoituksia tulee välttää.

Qatarissa suhtaudutaan kielteisesti avioliiton ulkopuolella syntyneisiin lapsiin. Ennen matkaa raskaana olevia suositellaan kääntymään matkakohteessa sijaitsevan sairaalan puoleen ja varmistamaan hätätilanteen varalta hoidon saanti ja siihen liittyvät mahdolliset oikeudelliset seuraamukset, mikäli avioliittotodistusta ei ole.

Rikostapauksissa sovelletaan tietyissä tapauksissa islamilaista sharia-lakia. Sharia-laissa rikoksiksi luetaan muun muassa alkoholin käyttö, aviorikos (avioliiton ulkopuoliset suhteet) ja homoseksuaalisuus. "Sukupuolelle epäsovinnaisen vaatetuksen käyttö" on niin ikään kielletty. Avioliiton ulkopuolinen raskaus voi myös johtaa tuomioon.

Huumeiden käytöstä voidaan langettaa kuolemantuomio ja pienienkin huumausainemäärien hallussapidosta annettavat rangaistukset ovat ankaria. Tämä koskee myös henkilöitä, joilta löytyy pieniäkin jäämiä huumeista, joita on käytetty ennen Qatariin saapumista.

Maan viranomaisiin tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella.

Maahantulosäännökset

Koronapandemian johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata ajantasaisia viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.

Lisätietoja:

Yhteystietoja

Oleskeluluvat ja konsuliasiat:
Suomen Abu Dhabin -suurlähetystö
Sähköposti: consulate.abo@formin.fi
Puhelin +971 2 885 3666

Viisumiasiat:
Saksan Dohan-suurlähetystö(Linkki toiselle verkkosivustolle)
Puhelin: +974 44 08 23 00

Paikallisneuvonta ja hätätilanteet:
Suomen Dohan-suurlähetystö
Sähköposti: Sanomat.DOH@formin.fi
Puhelin toimistotyöaikoina: +974 4488 5965, +974 7706 3604

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti Paivystys.um@formin.fi.

Ennen matkaa, muista:

1

Matkustustiedotteet

Ulkoministeriön matkustustiedotteet antavat tietoa yleisestä turvallisuustilanteesta matkakohteessa sekä poliittisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla saattaa olla merkitystä matkustusturvallisuudelle.

Lue matkustustiedotteita
2

Matkustusilmoitus

Jos olet omatoimimatkalla tai menossa riskialttiille alueelle, kannattaa tehdä matkustusilmoitus. Sen avulla ulkoministeriö voi saada sinuun yhteyden kriisin tai hätätilanteen sattuessa.

Tee matkustusilmoitus
3

Matkavakuutus

Liikkumisvapaus on suomalaisten perustuslaillinen oikeus. Päätät itse minne matkustat ja minkälaisia riskejä olet valmis ottamaan. Kattava matkavakuutus on tärkeä ottaa ennen matkaa.

Hanki matkavakuutus
4

Matkustusasiakirjat

Ennen matkaa tarkista, että matkustusasiakirjasi ovat kunnossa. Kohdemaan edustustosta voit tarkistaa passeihin ja viisumeihin liittyvät määräykset.

Tarkista matkustusasiakirjat