21.2.2024

Indonesia: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Terroritekojen mahdollisuus. Vältä suuria väkijoukkoja. Luonnononnettomuudet yleisiä.

Ajankohtaista

Indonesian Balille matkustettaessa on maksettava turistivero (IDR 150 000) 14.2.2024 alkaen. Lisätietoja, mahdolliset poikkeustapaukset sekä ohjeet maksuun: https://lovebali.baliprov.go.id/(Linkki toiselle web-sivustolle.)
Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Ajankohtaista tietoa Indonesian tilanteesta löydät edustuston verkkosivuilta: https://finlandabroad.fi/web/idn/ajankohtaista(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja seuraamalla paikallisviranomaisten tiedotusta. Edustusto päivittää ajankohtaista tietoa myös sosiaalisen median kanavilleen.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Matkatoimiston järjestämällä matkalla olevaa avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.

Konsulipalvelulaki
Konsulisuojeludirektiivi
Laki matkapalveluyhdistelmistä

Suosittelemme aina matkavakuutuksen ottamista. Tarkista ennen matkaasi matkavakuutuksesi kattavuus ja voimassaolo erityisesti jos sinulla on jokin sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, Sairastuneen tai vainajan kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Tee matkustusilmoitus osoitteessa https://matkustusilmoitus.fi/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Yleinen turvallisuustilanne

Terroritekojen mahdollisuus on jatkuvasti olemassa. Matkailijoiden kannattaa välttää erityisesti suuria kansankokouksia ja mielenosoituksia. Levottomuuksien uhka on Jakartan lisäksi turistien suosimilla saarilla kuten Balilla, Lombokilla ja Sulawesilla.

Luonnononnettomuudet kuten maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja tulvat ovat yleisiä. Erityisesti sadekaudella tulvat ja maanvyörymät ovat tavallisia. Aktiivisille tulivuorille matkustavien on syytä noudattaa varovaisuutta ja kysyä neuvoa paikallisesti.
Metsäpaloja voi esiintyä etenkin Sumatran ja Borneon saarilla ja erityisesti heinä-lokakuun aikana. Paloista johtuva savu leviää helposti laajasti ja voi vaikuttaa haitallisesti ilmanlaatuun.

Papualle, Kalimantanille ja Sulawesille matkustettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja ajantasainen turvallisuustilanne on syytä tarkistaa ennen matkustamista.

Kriisitilanteessa seuraa paikallisia tiedotusvälineitä ja noudata viranomaisten ohjeita.

Tarpeen vaatiessa turvallisuustilanteesta voi kysyä paikallisviranomaisilta, Indonesian Suomen- suurlähetystöstä http://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.) tai Suomen suurlähetystöstä Jakartassa https://finlandabroad.fi/web/idn/edustusto(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rikollisuus

Näpistykset sekä teräaseilla uhkailu ovat yleisiä Balilla ja Lombokilla. Ruuhkaisissa turistipaikoissa on näpistetty matkapuhelimia, reppuja sekä lompakoita. Laukkuja on yritetty ryöstää myös liikkuvista moottoripyöristä.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenneturvallisuus on huono ja onnettomuudet ovat yleisiä. Tiestön kunto ja ajoneuvojen turvallisuustaso vaihtelevat.
Liikenne saarten turistikeskuksissa on vilkasta. Moottoripyöräillessä on käytettävä asianmukaisia turvavarusteita.

Indonesiassa on viime vuosina sattunut joitakin vakavia lento-onnettomuuksia. EU on aikaisempina vuosina asettanut indonesialaisia lentoyhtiöitä lentokieltoon EU:n alueella, tällä hetkellä listalla ei ole indonesialaisia lentoyhtiöitä. Lisätietoa lentokiellossa olevista yhtiöistä on Euroopan Unionin sivuilla: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_fi.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Älä lähde vesille myrskyssä tai jos alus vaikuttaa ylilastatulta tai muutoin merikelvottomalta. Varmistaudu pelastusliivien riittävyydestä ja niiden säilytyspaikasta.

Jos matkustat Itä-Kalimantanilta tai Sulawesilta Filippiineille meriteitse, varmista reitin turvallisuus sekä Etelä-Filippiinien tilanne etukäteen. Alueella on tapahtunut myös kidnappauksia.

Luonnonolot

Indonesia sijaitsee Tyynenmeren tulirenkaaksi kutsutulla alueella, jolla esiintyy runsaasti maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia. Maanjäristykset ovat yleisiä etenkin Sumatralla, mutta myös Papualla, Jaavalla sekä Sulawesilla on voimakasta seismistä liikehdintää.

Luonnonmullistusten tapahtuessa on ehdottomasti noudatettava viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Tulivuorille matkustavien on hyvä noudattaa varovaisuutta ja kysyä neuvoa paikallisesti.

Helsingin yliopiston seismologian laitos on laatinut ohjeet maanjäristystilanteiden varalle:
http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Sadekaudella (yleensä loka-huhtikuu) voimakkaat sateet saattavat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä. Varovaisuuteen on aihetta kaikkialla Indonesiassa. Useimmissa osissa Indonesiaa sadekausi on voimakkaimmillaan tammi-helmikuussa.

Merivirtaukset Balin ja Lombokin rannikkovesissä ovat erittäin voimakkaita ja aiheuttavat kuolemantapauksia joka vuosi. Aallokko ja voimakkaat virtaukset ovat vaarallisimmillaan talvikuukausien aikana.

Terveys

Indonesian sairaalat eivät ole eurooppalaista tasoa. Jakartassa ja Balilla yksi parhaista vaihtoehdoista on kansainvälinen SOS Medika https://www.internationalsos.com/locations/asia-pacific/indonesia(Linkki toiselle web-sivustolle.). Hitaat liikenneyhteydet vaikeuttavat hoitoon pääsemistä.

Ennen matkalle lähtöä on ehdottoman tärkeää huolehtia kattavan matkavakuutuksen voimassaolosta. Sairastapauksissa saatetaan joutua turvautumaan evakuointiin lentoteitse, mikä on hyvin kallista. Joissakin tapauksissa sairaalat ovat kieltäytyneet hoitamasta vakuuttamattomia potilaita.

Jakarta ei ole malaria-aluetta, mutta kaupungissa esiintyy hyttysten levittämää denguekuumetta, joka on tavallinen sairaus myös muualla Indonesiassa. Hyttysten pistoilta voi parhaiten välttyä suojaavalla vaatetuksella ja hyönteismyrkyllä.

Vesijohtovesi ei ole juomakelpoista. Saastuneesta vedestä ja ruoasta johtuvat taudit, kuten kolera ja lavantauti, ovat yleisiä. Myös erilaiset loiset aiheuttavat sairauksia.

Balilla, kuten muuallakin Indonesiassa, kannattaa olla tarkkana alkoholin alkuperästä. Balilla on ollut tapauksia, joissa alkoholiin on lisätty metanolia.

Indonesiassa esiintyy vesikauhua eli rabiesta. Varo vapaina liikkuvia eläimiä. Purematapauksissa on hakeuduttava välittömästi lääkärihoitoon.

Haavat paranevat tropiikissa hitaasti ja tulehdusvaara on suuri, joten esimerkiksi teräväreunaisten korallien viiltoja on syytä varoa.

Matkailijalle suositellaan huolellisen hygienian noudattamista infektioiden estämiseksi. Kohdemaahan tarvittavat rokotukset on syytä tarkistaa hyvissä ajoin ennen matkaa.

Lintuinfluenssa ei nykyisessä muodossaan aiheuta välitöntä vaaraa Indonesiassa matkustaville, mutta lintutoreja, kanaloita ja muita paikkoja, joissa on mahdollisuus joutua kosketukseen siipikarjan kanssa, tulee välttää.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Löydät ne seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas"
Maailman terveysjärjestö WHO
Euroopan tartuntatautivirasto

Maan lait ja käytännöt

Indonesiassa on erityisen tiukat huumausainelait. Mietojen huumausaineiden pienenkin määrän hallussapidosta voi saada vankilatuomion ja isoista huumerikkomuksista voi seurata jopa kuolemantuomio. Älä jätä matkatavaroitasi vartioimatta, koska huumeiden salakuljettajat saattavat käyttää sivullisia kuriireina. Tätä voi tapahtua matkoilla Indonesiaan, Indonesian sisällä tai matkalla pois Indonesiasta.

Turistikohteissa kaupataan melko yleisesti huumesieniä (magic mushrooms), vaikka niiden myynti ja käyttö on lainvastaista.

Uhkapelit ovat laittomia Indonesiassa.

Suurten kaupunkien ja turistikohteiden ulkopuolella on hyvä noudattaa paikallisia, usein konservatiivisia, pukeutumis- ja käytöstapoja.

Sumatran saaren pohjoisosassa sijaitsevassa Acehin-provinsissa viranomaiset edellyttävät paikallisen islamilaisen lain noudattamista, jota myös ei-muslimien tulee kunnioittaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään pukeutumiseen, alkoholin käyttöön ja eri sukupuolta olevien kanssakäymiseen. Myös ulkomaalaiset ei-muslimit ovat olleet viranomaistoimien kohteena.

Maahantulosäännökset

Paikallisviranomaisten tiedotusta voi seurata alla olevista linkeistä:
Indonesian maahanmuuttoviranomainen Imigrasi: https://www.imigrasi.go.id/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Maahantuloa ja tullimääräyksiä koskevissa kysymyksissä tulee aina kääntyä Indonesian suurlähetystön puoleen Helsingissä: http://www.kemlu.go.id/helsinki/en/default.aspx(Linkki toiselle web-sivustolle.).

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Lue lisää Suomen kansalaisen matkustusasiakirjoista osoitteessa https://um.fi/passi/

Yhteystiedot


Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555 ja sähköposti paivystys.um@gov.fi.