Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä matkustamisesta ja koronaviruksesta sekä vastaukset niihin. Lue lisääTietojaKysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta »

Matkustussuosituksia päivitetään maakohtaisesti

Ulkoministeriö päivittää jatkossa matkustustiedotteita jälleen maakohtaisesti. Päivityksissä huomioidaan edelleen THLn suositukset koronaviruspandemian osalta sekä maiden yleinen turvallisuustilanne. Lue lisääTietojaMatkustussuosituksia päivitetään maakohtaisesti »
Kuka saa matkustaa Saksaan?

Kuka saa matkustaa Saksaan?

Saksaan saavat matkustaa Saksan kansalaiset ja ne kaksoiskansalaiset, jotka asuvat pysyvästi maassa, Saksan oleskeluluvan haltijat, Saksassa pysyvästi asuvat, työhön tai koulunkäyntiin liittyvistä syistä matkustavat sekä henkilöt, joiden maahantulolle on muu hyväksyttävä syy. Aviopuolisot ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävät saavat tulla maahan jatkaakseen yhteiselämää kumppaninsa kanssa.

Saksan viranomaiset päättävät aina yksittäisen matkustajan maahanpääsystä.
Rajaviranomaiset arvioivat, onko maahantulolle hyväksyttävä syy, ja tekevät päätöksen maahanpääsystä.

Matkustajan tulee ennen matkaansa tutustua Saksan viranomaisten ohjeisiin yksityiskohtaisemman ja ajantasaisen tiedon saamiseksi. Alla esimerkkejä hyväksyttävistä maahantulosyistä sekä rajoituksista. Tiedot perustuvat Saksan toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuilla oleviin tietoihin julkaisuhetkellä (29.4.2020). Tarkista aina viimeisimmät tiedot rajoituksista Saksan viranomaisten sivuilta.

Viranomaistietoja maahantulosta Saksaan löytyy liittovaltion poliisin (Bundespolizei) ja Saksan sisäministeriön (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) verkkosivuilta: 

Saksaan saavat matkustaa esimerkiksi 

 • Saksan kansalaiset
 • Saksan kaksoiskansalaiset, jotka asuvat pysyvästi Saksassa
 • Saksan oleskeluluvan haltijat
 • Saksassa pysyvästi asuvat
 • Työhön liittyvistä syistä matkustavat (mm. työmatkalaiset naapurimaista ja tietyt ammatinharjoittajat kuten EU-parlamentaarikot ja tietyt kausityöntekijät)
 • Opiskeluun, kouluun tai varhaiskasvatukseen liittyvistä syistäMikäli on välttämätöntä, että toinen henkilö saattaa alaikäisen koululaisen kouluun, tämän henkilön matkustaminen sallitaan ainoastaan tästä syystä.

 • Saksalaisten lasten huoltaja saa matkustaa ja asettua lasten kanssa Saksaan, ja alaikäisten lasten huoltajuuteen liittyvät matkat ovat niin ikään sallittuja esim. lapsen noutamiseksi tai tuomiseksi Saksaan.
 • Maahantulo Saksassa asuvien perheenjäsenten hoitamiseksi on sallittu.
 • Puolison synnytys on perusteltu maahantulosyy.
 • Puolison, lasten, lastenlasten, vanhempien, isovanhempien tai sisarusten hautajaiset on perusteltu maahantulosyy.
 • Aviopuolisot ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävät saavat tulla maahan jatkaakseen yhteiselämää kumppaninsa kanssa tai vieraillakseen kumppaninsa luona. Avioliitto tai rekisteröity parisuhde on pätevä syy maahantulolle, mutta maahantuloon ja maassa oleskeluun liittyvät lain säännökset pätevät tässäkin tapauksessa. 

 • Lisäksi maahan saa saapua, mikäli viranomaiset katsovat, että maahantulolle on muu hyväksyttävä syy. Saksan viranomaiset arvioivat ja päättävät yksittäisen matkustajan maahanpääsystä. 

Lähtökohtaisesti maahantulo ei ole edelleenkään ole sallittua mm. seuraavista syistä

 • Muiden kuin yllämainittujen perheenjäsenten, tuttavien tai ystävien luona vieraileminen
 • Työ au-pairina, jos työntekijä ei jo asu pysyvästi maassa
 • Opiskelijavaihto tai opintomatkat
 • Avioliiton solmiminen Saksassa
 • Matkailu tai ostosten teko.

Matkustajan on varauduttava esittämään näyttöä maahantuloperusteen olemassaolosta, kuten esimerkiksi pysyvästä asumisestaan (nk. Meldebescheinigung-todistus) tai työssäkäynnistään. Saksan rajaviranomaiset arvioivat, onko maahantulolle hyväksyttävä syy, ja tekevät päätöksen maahanpääsystä. Matkustus turismitarkoituksessa ei ole sallittua.

Maahantulo voidaan estää, jos matkustajalla on koronainfektioon viittaavia oireita. Tässä tapauksessa terveydenhuoltoviranomaiset päättävät jatkotoimista.

Sekä EU- että kolmansien valtioiden kansalaiset voivat palata Saksan kautta kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, jos muuta reittiä ei ole käytettävissä. Matkustajan on varauduttava esittämään näyttöä matkareitistään (esim. matkaliput). Tanskan, Luxemburgin, Ranskan, Sveitsin ja Itävallan rajan saa ylittää vain määrätyillä rajanylityspaikoilla.

Rahti- ja tavarankuljetusliikenteeseen ei kohdistu rajoituksia.

Saksassa ei ole voimassa matkustuskieltoa ulkomaille, mutta viranomaiset kehottavat pidättäytymään kaikesta ei-välttämättömästä matkustamisesta.