Koronavirusuutiset Bahrainissa ja Qatarissa

Koronavirusuutiset Bahrainissa ja Qatarissa

Maahantulosäännökset

Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi Bahrainin tai Qatarin lähimmästä edustustosta.

Qatar ja Bahrain ovat poikkeustilanteen johdosta rajoittaneet merkittävästi maahantuloa. Qatar on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta väliaikaisesti evännyt maahanpääsyn muilta kuin maidensa kansalaisilta. Maahantuloa koskevissa ongelmatilanteissa ole yhteydessä ensisijaisesti kyseisen maan viranomaisiin, esimerkiksi maan lähimpään edustustoon. Suomen suurlähetystöllä ei ole mahdollisuutta avustaa maahantuloa koskevissa asioissa, sillä ne kuuluvat kohdemaan viranomaisten toimivaltaan.

Qatarin viranomaiset ovat ilmoittaneet jatkavansa maassa oleskelevien turistiviisumeita maksutta kuukausi kerrallaan siihen asti, että paluu kotimaahan onnistuu. Sama koskee maassa perhe- tai liiketoimintaviisumilla oleskelevia oleskeluluvan haltijoita, joita kuitenkin koskee käsittelymaksu.

Qatarin viranomaiset ovat ilmoittaneet koronapandemian johdosta asetettujen rajoitteiden purkamisesta neljässä vaiheessa 15.6.2020 alkaen. Lisätietoja löytyy tästä tiedotteesta (englanniksi). Qatarin myöntämän oleskeluluvan haltijat saavat palata asteittain maahan 1.8.2020 lähtien. Lisätietoja löytyy tästä tiedotteesta (englanniksi). Mikäli harkitset paluuta maahan ja oleskelulupasi on tällä välin erääntynyt, selvitä tarvittavat menettelyt paikallisviranomaisilta. Lisätietoja maahantuloluvasta (Exceptional Entry Permit) löytyy täältä. Maahan saapuvia koskee karanteenivelvoite joko kotona tai hotellissa lähtömaasta riippuen. Suomi on määritelty ns. matalan riskin maaksi, jonka kohdalla kotikaranteeni on mahdollinen. Mikäli matalan riskin maasta saapuva ei ole tehnyt lähtömaan hyväksytyssä laboratoriossa Covid-19 testiä, tehdään testi maahan saavuttaessa.  Lisätietoja matalan riskin maista, Covid-19 testauksesta sekä  vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy tästä tiedotteesta.

Bahrainin viranomaiset ottivat käyttöön lukuisia matkustus- ja maahantulorajoitteita 25.3.2020 alkaen. Bahrainin kansalaisten ohella mm. Bahrainin oleskeluluvan haltijat pääsevät maahan, mutta on tarkistettava maan viranomaisilta tarkemmat menettelyt. 4.9.2020 alkaen turistiviisumeita on jälleen myönnetty maahan saavuttaessa, mikä koskee myös Suomen kansalaisia. Maahan saavuttaessa tehdään Covid-19-testi, joka on ollut 21.7.2020 alkaen eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta maksullinen. Maahan saapuvia koskee kotikaranteenivelvoite negatiivisen testituloksen saamiseen saakka. Lisäksi maan viranomaiset saattavat edellyttää, että testi uusitaan 10 päivää maahan saapumisen jälkeen.

Lisätietoja (englanniksi):

Qatar:
Metrash2-palvelu
Qatarin sisäministeriö
Qatarin sisäministeriön twitter-sivusto

Bahrain:
E-visa palvelu

Lentoyhteydet Suomeen

Lentoliikenne Qatarissa jatkuu 18.3.2020 voimaan tulleista rajoituksista huolimatta. Lähtevät, rahti- ja transit-lennot toimivat edelleen. Kuitenkin ainoastaan Qatarin kansalaiset pääsevät maahan.

Qatar Airwaysin suorat lennot Dohasta Helsinkiin keskeytyivät 21.5.2020, mutta Qatar Airways on ilmoittanut suorien lentojen jälleen jatkuvan 29.7.2020 alkaen. Dohasta pääsee Helsinkiin myös vaihtoyhteyden kautta. Lisätietoja lentoyhteyksistä löytyy Qatar Airwaysin verkkosivuilta.

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä ja matkustaessa.

Qatarissa Dohan lentokentällä tulee käyttää kasvosuojusta sekä käsien desinfiointiainetta. Lisätietoja Dohan lentokentän määräyksistä löydät lentokentän verkkosivuilta.

Bahrainissa lentokenttä on toiminnassa ja lentoyhteyksiä mm. Eurooppaan on jatkettu, mistä on vaihtoyhteyden kautta mahdollista päästä Suomeen. Bahrainin lentokentän ohjeistus matkustajille löytyy täältä.

Koronakriisin johdosta toteutetut ulkoministeriön kotiutuslennot ovat päättyneet, lisätietoja täältä

Liikkuminen

Qatarissa samassa autossa tai linja-autossa matkustavien henkilöiden määrään on asetettu rajoitteita. Kotoa poistuttaessa on asennettava ja otettava käyttöön EHTERAZ-mobiilisovellus 22.5.2020 alkaen.

Terveys

Qatarissa kotoa poistuttaessa tulee käyttää kasvosuojusta ja hansikkaita sekä pitää riittävää turvaväliä toisiin ihmisiin.  

Jos epäilet tartuntaa, toimi paikallisviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Qatarin terveysministeriön Covid-19-puhelinpalvelunumero on: (+974) 16000.

Bahrainissa kotoa poistuttaessa tulee käyttää kasvosuojusta sekä pitää riittävää turvaväliä toisiin ihmisiin.  

Bahrainin Covid-19-puhelinpalvelunumero on: (+973) 444.

Palvelut

Qatarissa on kevään aikana ollut voimassa lukuisia rajoitteita. Esimerkiksi julkinen liikenne keskeytettiin, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset suljettiin, ostoskeskukset ja ravintolat suljettiin sekä lukuisia tapahtumia peruttiin paikallisviranomaisten ohjeesta. 

Qatarin viranomaiset ovat ilmoittaneet koronapandemian johdosta asetettujen rajoitteiden purkamisesta ml. palveluiden asteittaisesta avaamisesta neljässä vaiheessa 15.6.2020 alkaen. Lisätietoja löytyy tästä tiedotteesta (englanniksi) sekä terveysministeriön sivuilta.  Neljäs vaihe käynnistyi 1.9.2020 sisältäen mm. koulujen, moskeijoiden, museoiden, kuntosalien ja ravintoloiden asteittaisen avautumisen tietyin rajoituksin.

Bahrainissa viranomaiset ilmoittivat  lukuisista Covid 19 - varautumistoimista 9.4.2020 alkaen, joista osa on sittemmin purettu.

Sanktiot rajoitusten rikkomisesta

On huomioitava, että viranomaismääräysten rikkomisesta voi aiheutua koviakin sakko- tai vankeusrangaistuksia.

Muuta huomioitavaa

Paikallisviranomaisten tiedotteita kannattaa seurata muun muassa alla olevista lähteistä (englanniksi):

Qatar:

Bahrain:

Edustuston asiakaspalvelu

Edustuston asiakaspalvelua on tilanteen johdosta rajoitettu, lisätietoja täältä

Matkustusilmoitus

Muistutamme kaikkia matkailijoita ja maassa jo oleskelevia tekemään matkustusilmoituksen.

Jos olet jo tehnyt matkustusilmoituksen ja oleskelusi ulkomailla pitkittyy, on matkustusilmoituksen päättymispäivää syytä muuttaa. Näin saamme tiedon siitä, että olet edelleen maassa ja voimme lähettää sinulle sekä tiedotteita että kyselyitä. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muuttaa ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, tee uusi matkustusilmoitus.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suo-meen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen KPA-10@formin.fi.