Koronavirustilanne Ruotsissa – usein kysyttyjä kysymyksiä

Koronavirustilanne Ruotsissa – usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä matkustus sallitaan? Tarvitsenko passia, kun matkustan Ruotsista Suomeen? Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä matkustamisesta Ruotsista Suomeen ja koronaviruksesta, sekä vastaukset niihin.

 

Ajankohtaiset ohjeet löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivulta.

Hallituksen tiedote Sisärajavalvontaan muutoksia 15.6.2020 alkaen.

Sisärajavalvontaa jatketaan edelleen 14.7. saakka tietyiltä osin.

Sisärajavalvonta muuttuu 15.6. siten, että rajavalvonnasta Suomessa luovutaan tiettyjen maiden ja liikennemuotojen osalta. Sisärajavalvonta poistuu 15.6. alkaen:

  • Suomen ja Norjan väliseltä maarajalta
  • Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä.
  • huvialusliikenteestä eli yksityishenkilöiden matkailusta omalla veneellä.

Sisärajavalvonta jatkuu edelleen Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Näin ollen sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu, sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Paluuliikenne tarkoittaa Suomen kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa asuvia EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään sekä Suomessa oleskeluluvalla oleskelevia kolmannen maan kansalaisia. EU- ja Schengen-maiden sekä Iso-Britannian kansalaisille on mahdollista työmatkaliikenne.

Tavoitteena on mahdollistaa rajoitukseton matkustaminen Ruotsista Suomeen niin nopeasti kuin tautitilanne sen sallii. Tilannetta tarkastellaan jatkuvasti. Läheiset ystävyys- ja kauppasuhteet ovat tärkeitä Suomelle ja Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityisasema.

Sallitaanko Suomen ja Ruotsin rajan ylittävä työmatkaliikenne?

EU- ja Schengen-maiden sekä Iso-Britannian kansalaisille on mahdollista työmatkaliikenne.

Maahan saapuville 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni

15.6. alkaen omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Saksa ja Venäjä. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista. THL:n ohjeistaman 14 vuorokauden omaehtoisen karanteenin sisältö ei sinänsä muutu. Omaehtoisessa karanteenissa voi liikkua työpaikan ja asuinpaikan välillä. Myös muu välttämätön liikkuminen on mahdollista.

Rajavartiolaitoksen ohjeistus rajaliikenteeseen: Raja.fi

Voiko Suomen kansalainen lähteä nyt käymään Suomessa erityisistä perhesyistä, kuten perheenjäsenen sairauden tai hautajaisten takia?

Suomen kansalaiset ja pysyvästi Suomessa asuvat ja perheenjäsenet saavat aina palata Suomeen. 

Tarvitsenko passia, kun matkustan Ruotsista Suomeen?

Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua ja oleskella Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Pohjoismaiden välillä matkustaessa on kuitenkin oltava mukana jokin muu viranomaisen myöntämä asiakirja, josta henkilöllisyys voidaan todentaa. Suomen kansalaisuuden voi viranomainen todentaa tarvittaessa väestötietojärjestelmästä. Pohjoismaiden ulkopuolelta Pohjoismaihin tai Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustaessaan Pohjoismaiden kansalaisella on kuitenkin oltava mukanaan passi tai matkustamiseen kelpaava henkilökortti. Lisäksi tulee tarkistaa laiva- tai lentoyhtiöiltä niiden vaatimat matkustusasiakirjat.

Olemme suunnitelleet palaamista Suomeen autolla Euroopan läpi, onko se mahdollista?

Kauttakulku kotiin palaamiseksi on sallittua, mutta autolla Euroopassa liikkuvien on varauduttava eri maiden liikkumista rajoittaviin määräyksiin ja noudatettava niitä. Matkan tarkoitus on pyydettäessä pystyttävä todistamaan kunkin maan vaatimalla tavalla.

Eri maiden osalta tietoa rajoituksista löytyy esimerkiksi oheisilta Euroopan komission sivustoilta:

Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 

sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

 

Matkustus laivoilla 15.6.2020 alkaen, tarkista tilanne suoraan laivayhtiöltä:

Viking Line
Liikennetiedote matkustajille (Suomi)
Trafikavvikelser (Ruotsi)

Tallink Silja
Tiedote suomeksi 
Tiedote ruotsiksi

Voinko matkustaa tapaamaan sukulaisiani Ruotsiin?

Tietoa Ruotsin ulkoministeriön suosituksesta välttää matkustamista kaikkiin maihin löydät Regeringskanslietin verkkosivulta.

Lisätietoja myös Ruotsin rajaviranomaisilta Gränspolisen.

Olen palaamassa Ruotsin kautta Suomeen, saanko matkustaa Tukholman kautta vai voidaanko matkani estää?

Ruotsi sallii kauttamatkustuksen kotimaahan palaaville EU-kansalaisille (kuten myös Suomi), lisätietoja Ruotsin viranomaisilta:

Regeringskansliet