Koronavirusuutiset Espanjassa

Koronavirusuutiset Espanjassa

Espanjaan maaliskuussa julistettu hätätila on päättynyt 21.6.2020. Hengityssuojaimen käyttö julkisilla paikoilla jatkuu pakollisena. Itsehallintoalueet vastaavat "uuden normaalin" aikana voimassa olevista käytännöistä. Espanjassa matkustavia sekä pysyvästi oleskelevia suomalaisia pyydetään seuraamaan ulkoministeriön ja suurlähetystön tiedotteita, sosiaalista mediaa ja verkkosivuja sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Real Decreto-ley -asetus "uudesta normaalista"

Hallitus hyväksyi 10.6. asetuksen, jossa määritellään toimet tautitilanteen hallitsemiseksi hätä­tilan päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes hallitus julistaa itsehallintoalueita ja terveysviranomaisia konsultoituaan korona­kriisin päättyneeksi. 

Asetus määrää muun muassa kaikkien yli 6-vuotiaiden henkilöiden hengityssuojaimen käytön edelleen pakolliseksi julkisissa sisä- ja ulkotiloissa aina silloin, kun vähintään 1,5 metrin turvaetäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä ei ole mahdollista. Hengityssuojainpakko on voimassa myös julkisessa liikenteessä sekä yksityisajoneuvoissa silloin (ml. taksit, VTC:t jne.), kun matkustajat eivät asu samassa taloudessa.

Hengityssuojaimen käyttö ei ole pakollista hengitysvaikeuksista kärsiville, henkilöille, joiden terveyteen maskin käyttö todistettavasti voisi vaikuttaa kielteisesti, tai jotka kehitysvamman tai muun syyn takia eivät maskia voi käyttää. Käyttö ei myöskään ole pakollista ulkoilmassa tapahtuvan yksilöurheilun aikana eikä sellaisessa toiminnassa, jossa sen käyttö ei toiminnan luonteen takia tule kyseeseen, sekä muissa force majeure -tilanteissa. 

Hengityssuojaimen tulee peittää nenä, suu ja leuka. Sen mallista ei ole erillistä määräystä, mutta terveysviranomaiset suosittelevat käytettäviksi "hygieenisiä" tai kirurginmaskeja (mascarillas higiénicas y quirúrgicas). Pakko on voimassa koko hätätilan keston ajan ja sen rikkomisesta voidaan rangaista.

Maskipakon lisäksi muista varotoimista kuten käsienpesusta, turvaetäisyyksistä ja julkisten sekä yksityisten tilojen perusteellisesta puhtaanapidosta on edelleen huolehdittava. Hotelleissa, ravintoloissa, yleisötilaisuuksissa jne. tulee huolehtia tarvittavista toimista tartuntojen estämiseksi. Lisäksi asetus määrää, että liikenne­palvelun­tarjoajien on säilytettävä matkustajien tiedot neljän viikon ajan tautitapausten jäljittämistä varten. Vanhusten ja vammaisten hoivakotien sekä turvakotien on koordinoitava toimintansa alueensa terveydenhoito­järjestelmän kanssa ja laadittava valmiussuunnitelmat koronaviruksen varalta. Covid-19 määritellään tartuntataudiksi, johon sairastumisesta on välitön ilmoitusvelvollisuus.

Suosittelemme seuraamaan oman itsehallintoalueen paikallista tiedotusta hätätilan päättymisen jälkeen voimassa olevista rajoituksista ja tartuntojen ehkäisytoimista. Esimerkiksi Andalusian, Baleaarien, Barcelonan ja Extremaduran itsehallintoalueet ovat ilmoittaneet määräävänsä hengityssuojaimen käytön toistaiseksi pakolliseksi aina, vaikka turvaetäisyys olisikin mahdollista säilyttää. Joitain alueita on jouduttu myös eristämään uudestaan tartuntatapauksien kasvettua hälyttävästi.

Espanjaan matkustavat suomalaiset

Mikäli epäilet sairastuneesi koronavirukseen, soita yleislääkärillesi tai päivystävälle lääkärille ja kerro oireet. He ohjaavat sinua tilanteessa. Suurlähetystön sosiaalisen median kanavilta löytyvät lisäksi kaikkien Espanjan itsehallintoalueiden päivystävät koronapuhelimet

Lennoista

Seuraa oman lentoyhtiösi tai matkanjärjestäjäsi tiedotusta asiakasinfosivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja ole ensisijaisesti yhteydessä heihin sähköisesti. Lentojen tilanne muuttuu jatkuvasti, joten tarkistathan oman lentosi tämänhetkisen tilanteen. Tarkistathan omalta lentoyhtiöltäsi tiedon hygienianormeista ja maskipakosta lennon aikana. Huomaa, että Espanjan maskipakko on voimassa kaikissa julkisissa tiloissa, myös lentokentillä. Espanjan terveysviranomaiset vaativat 1.7. alkaen maahantulon yhteydessä sähköisen terveystietolomakkeen (ks. alta).

Rajatarkastukset 

Espanja on luopunut rajatarkastuksista EU- ja Schengen-maiden asukkaille hätätilan päätyttyä 21.6. Karanteenipakkoa ulkomailta tuleville ei enää ole. 

Maahantulon yhteydessä: terveystietolomake ja terveydentilatarkastus 

Terveysministeriö on tarkentanut toimia maahantulon yhteydessä. Kaikkien Espanjan ulkopuolelta saapuvien matkustajien tulee täyttää sähköinen terveystietolomake joko osoitteessa www.spth.gob.es tai ilmaiseksi ladattavassa SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH -sovelluksessa. Lomakkeen täytettyään matkustaja saa QR-koodin, joka tulee esittää maahantulon yhteydessä. Siirtymäajan 31.7. saakka ulkomaiset matkailijat, jotka eivät ole voineet täyttää lomaketta sähköisesti, voivat vielä täyttää paperiversion maahan tullessaan. Matkanjärjestäjien ja palveluntarjoajien tulee tiedottaa lomakevaatimuksesta matkustajille matkaa myytäessä ja matkalla ennen maahan saapumista.

Kaikkien Espanjaan meri- ja lentoteitse tulevien matkustajien täytyy suostua tarkastukseen maahan tullessaan. Kaikilta mitataan kuume, joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla. Jos kuumetta on yli 37,5 astetta, ohjataan matkustaja tarkempaan terveystarkastukseen. Näin voidaan tehdä myös terveystietolomakkeesta tai matkustajan silmämääräisessä tarkastuksessa ilmenevien syiden pohjalta. Tämän terveystarkastuksen arviosta riippuen matkustaja ohjataan joko lähimpään terveyskeskukseen tai päästetään jatkamaan matkaa. Koronatestejä kentillä tai asemissa ei aiota tehdä.

Edellä mainitut käytännöt ovat voimassa siihen saakka, kunnes hallitus päättää julistaa terveydellisen kriisin päättyneeksi.

Turisti- ja kausimajoituksesta

Turistimajoitus on avautunut koko Espanjassa. 

Suomen sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista

Suomen ulkoministeriö suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustusta muihin kuin maihin, joiden kohdalla sisärajavalvonnasta on luovuttu (Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia, Liettua, Alankomaat, Andorra, Belgia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liechtenstein, Malta, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Unkari ja Vatikaani).

Suomen hallitus on linjannut lähimatkailun rajoitusten osittaisesta purkamisesta, ulkorajoilla rajoitukset pysyvät ennallaan. 

Sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista on luovuttu 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Tällä hetkellä raja-arvona pidetään enintään 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Hallitus tekee arvion Schengen ja EU-maiden kokonaistilanteesta ja päivittää kahden viikon välein listauksen maista ajankohtaisen epidemiatilanteen pohjalta.

Siltä osin kuin sisärajavalvonta jatkuu sisärajoilla on mahdollista paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Kyseessä voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Paluuliikenne tarkoittaa Suomen kansalaisten lisäksi kaikkia Suomessa asuvia EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisia ja heidän perheenjäseniään sekä Suomessa oleskeluluvalla oleskelevia kolmannen maan kansalaisia. Katso lisää Rajavartiolaitoksen sivuilta.

Matkailijan palattua Suomeen

Suomeen Espanjasta tulevia henkilöitä suositetaan siirtymään 14 vuorokauden karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Tällöin tarpeettomia fyysisiä kontakteja on syytä välttää ja kodin ulkopuolella liikkuminen tulisi rajoittaa vain välttämättömään työliikenteeseen tai esimerkiksi kaupassa käyntiin. Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Tarkempi ohjeistus omaehtoisesta 14 vuorokauden karanteenista jaetaan maahan saavuttaessa. 

Kaikessa liikenteessä on edelleen muistettava välttää fyysisiä kontakteja ja säilytettävä turvaväli muihin ihmisiin sekä noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Poistuttaessa lentokentältä tai satamasta suositellaan oman auton tai taksin käyttöä.

Espanjan viranomaisten ohjeita ja tiedotteita

Espanjan hallituksen tiedotteita voi seurata englanniksi esimerkiksi pääministerin kanslian sivuilta. Espanjan eri alueilla voi olla myös omia rajoituksia, joita kannattaa seurata paikallisesti.

Lisätietoa koronaviruksesta saa esimerkiksi Espanjan terveysministeriön sivuilta (espanjaksi).

Yleinen hätänumero on 112. Espanjan eri itsehallintoalueiden koronavirustiedusteluihin vastaavat numerot löytyvät terveysministeriön sivuilta.

Espanjasta pois matkustamassa olevien kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön. Lisätietoa lentotilanteesta on esimerkiksi useita lentokenttiä hallinnoivan AENA:n sivuilla. Junien tilanteesta hätätilan aikana löytyy tietoa Renfen sivuilla.

Lisätietoja suomalaisille

Madridin-suurlähetystö Facebookissa

Madridin-suurlähetystö Twitterissä

Ulkoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Ulkoministeriö: Nettikonsuli-sivu Facebookissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Ajankohtaista koronaviruksesta

Rajavartiolaitos: Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksesta rajaliikenteeseen

Valtioneuvoston kanslia: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Valtioneuvoston kanslia: Hallituksen linjaus koronavirustilanteen hoitamisesta  

Suurlähetystön poikkeava asiakaspalvelu koronavirustilanteessa

Suurlähetystön puhelinlinja on auki numerossa +34 91 319 6172. Vastaamme puheluihin arkisin asiakaspalveluaikaan klo 10–13. Pyydämme lähettämään konsuliasioihin, Espanjan koronavirustilanteeseen ja matkustamiseen liittyvät tiedustelut yhä sähköpostitse osoitteeseen consular.mad@formin.fi. Vastaamme viesteihin mahdollisimman nopeasti saapumisjärjestyksessä.

Asiakkaita otetaan vastaan vain ajanvarauksella. Katso kunniakonsulaattien asiakaspalveluajat täältä. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiireellisissä hätätapauksissa palvelee UM:n päivystyskeskus 24/7: paivystys.um@formin.fi tai +358 9 1605 5555. 

Maahantulohakemusten käsittely on toistaiseksi keskeytetty. Passien ja henkilökorttien myöntäminen on aloitettu ajanvarauksella. Suurlähetystö tiedottaa muutoksista verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Suurlähetystö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkailijoille ja maassa jo oleskeleville.