Koronavirustilanne Boliviassa

Koronavirustilanne Boliviassa

Suomen Liman Suurlähetystö palvelee myös Boliviassa olevia suomalaisia. Lisäksi Suomen kunniakonsulaatti La Paz:ssa täydentää edustusverkkoa. Boliviassa matkustavia sekä pysyvästi oleskelevia suomalaisia pyydetään seuraamaan ulkoministeriön ja suurlähetystön tiedotteita, sosiaalista mediaa ja verkkosivuja sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Koko Boliviaan 12.3. julistettu kansallinen hätätila koronavirustilanteen hallitsemiseksi on purettu 1.6. Karanteenitoimenpiteet jatkuvat koko maassa heinäkuun loppuun. Rajat pysyvät suljettuina 31.7. asti, joka tarkoittaa ilma-, meri- ja maanteitä. Suomen edustusto seuraavaa tilannetta tiiviisti.

Rajoitukset

Koko maassa rajoitetaan väestön liikkumista julkisilla alueilla vain välttämättömään:

 • Ruoka- ja lääkeostoksilla tai pankissa asiointi
 • Terveyskeskuksiin ja sairaaloihin liikkuminen tarpeen vaatiessa.
 • Työssäkäynti
 • Liikkuminen seuraavien henkilöiden avustus- ja hoitotarkoituksessa: vanhukset, lapset, vammaiset sekä avusta erityisesti riippuvaiset ja erityisen haavoittuvat henkilöt
 • "Force majeure" -tilanne ja muuten hyvin perusteltu syy.

Vain välttämättömät palvelut kuten ruokakaupat ja apteekit pysyvät auki, mutta muut liikkeet pidetään toistaiseksi suljettuina. Koulut ja päiväkodit ovat suljettuina. 

Ulkona liikkuminen

Ulkona liikkuminen on sallittua maanantaista perjantaihin aamuviidestä (05:00) iltakuuteem (18:00). Ulkonaliikkumiskielto eli toque de queda on ma-pe klo 18:00 - 05:00

Ulkoilu on sallittua kävellen tai polkupyörällä 500 metrin säteellä kodista aamukuuden (06:00) sekä iltapäivä kahden (14:00) välillä.

Autot eivät saa liikkua viikonloppuisin (la-su)

Koko maassa hengityssuojaimen käyttö on pakollista julkisilla paikoilla. Maskipakon lisäksi muista varotoimista kuten käsienpesusta ja turvaetäisyyksistä on huolehdittava. Ulkona- sekä julkisillapaikoilla liikkuessa on suositeltavaa olla mukana käsidesiä. 

Rajoituksia puretaan asteittain

Rajoituksia arvioidaan kaupungeittain ja kaupunginosittain terveysviranomaisten tekemien riskiarviointien perusteella.

Arviointeja tehdään seitsemän päivän välein tapausten kasvun mukaan, ja jokainen kaupunki luokitellaan kolmeen luokkaan: korkea riski, keskitason riski ja kohtalainen riski. Korkeantason riskiryhmään kuuluvat kaupungit jatkavat täydellistä karanteenia, kun taas muut, keskitason ja kohtalaisen riskin ryhmät saavat hallituksen ja kuntien sanelemien erityissääntöjen mukaisesti aloittaa taloudellisen toimintansa.

Korkeantason riskiryhmä

 • Liikkeiden aukioloajat ovat klo 06:00-14:00
 • alle 18-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat, joilla on jokin perussairaus eivät saa liikkua ulkona.
 • Ulkonaliikkumiskielto lauantaisin sekä sunnuntaisin.

Keskitason riskiryhmä

 • Työntekijät voivat työskennellä kuusi tuntia päivässä.
 • Liikkeiden aukioloajat ovat klo 06:00-15:00.
 • Työnantajat voivat järjestää kuljetuksia työpaikoille sekä myös moottoripyörien ja polkupyörien käyttö on sallittua.
 • Alle 18-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat saavat ulkoilla yhden tunnin verran maanantaista perjantaihin 500 metrin säteellä kodista.
 • Lapset saavat ulkoilla vanhemman tai tutorin seurassa (alle 65-vuotiaan) yhden tunnin verran maanantaista perjantaihin 500 metrin säteellä kodista.
 • 18-65-vuotiaat henkilöt saavat ulkoilla maanantaista perjantaihin klo 09:00-12:00 500 metrin säteellä kodista. Lauantaisin ja sunnuntaisin ulkoilu on sallittu henkilökortin viimeisen numeron mukaan; Lauantaisin parilliset numerot ja sunnuntaisin parittomat numerot.
 • Ulkonaliikkumiskielto on iltaviidestä (17:00) aamuviiteen (05:00)

Kohtalainen riskiryhmä

 • Työaika on maanantaista perjantaihin 8 tuntia päivässä, klo 06:00-16:00 välillä.
 • Liikkeiden aukioloajat ovat klo 06:00-18.00.
 • Autolla saa ajaa kerran viikossa rekisterikilven numeron mukaan.
 • Alle 18-vuotiaat sekä yli 65-vuotiaat saavat ulkoilla maanantaista sunnuntaihin klo 06:00-12:00, 500 metrin säteellä kodista.
 • Lapset saavat aamuisin ulkoilla vanhemman tai tutorin seurassa (alle 65-vuotiaan) kahden tunnin verran maanantaista perjantaihin 500 metrin säteellä kodista.
 • 18-65-vuotiaat henkilöt saavat ulkoilla lauantaisin ja sunnuntaisin klo 09:00-12:00, 500 metrin säteellä kodista. Lauantaisin ja sunnuntaisin ulkoilu on sallittu henkilökortin viimeisen numeron mukaan;
 • Ulkonaliikkumiskielto on ilta seitsemästä (19:00) aamuviiteen (05:00).

Ruokien kotiinkuljetukset ovat sallittuja maanantaista sunnuntaihin klo 09:00-22:00

Seuraavat rajoitukset ovat voimassa 31. heinäkuuta asti koko maassa

 • Maan rajat pysyvät kiinni lukuun ottamatta maahan palaavia Bolivian kansalaisia sekä kotiutuslentoja.
 • Kansainväliset lennot ovat edelleen keskeytetty.
 • Koulut sekä yliopistot pysyvät suljettuina.
 • Julkiset tapahtumat, kuten urheilutapahtumat (mukaan lukien kuntosalit) sekä kulttuurit tapahtumat ovat kielletty.
  • Uskonnolliset tapahtumat ovat sallittuja, kunhan täyttävät bioturvallisuuden määräykset

Boliviassa olevat matkailijat

Mikäli teillä on koronavirukselle tyypillisiä oireita ja epäilette tartuntaa, ottakaa yhteyttä Bolivian viranomaisten ilmoittamiin yhteystietoihin:

Puhelinnumerot: 800-10-1104 tai 800-10-1106

Kotiutuslennoista: Suomen suurlähetystö on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa suomalaisten sekä muiden Unionin kansalaisten kotiuttamista varten. 

Kotiutuslentoja on tällä hetkellä tiedossa vain muutamia. Jos lentoja järjestävä maa pystyy ottamaan muiden EU-maiden kansalaisia lennolle, välitämme tiedon kaikille suomalaisille, jotka ovat ilmoittaneet lähetystölle halustansa palata Suomeen. 

Mikäli oleskelet tilapäisesti Boliviassa ja haluat palata takaisin Suomeen, ilmoita siitä suoraan suurlähetystölle osoitteeseen➡️ sanomat.lim@formin.fi . Pelkkä matkustusilmoitus ei riitä kertomaan halusta palata Suomeen.

Kaupalliset lennot: Kaupallisiin lentoihin sekä lentolippuihin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ottamaan yhteyttä matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön.

Bolivian viranomaisten ohjeita ja tiedotteita

Noudata paikallisten viranomaisten ohjeita ja seuraa tiedotusvälineitä. Boliviassa on käytössä "Coronavirus Bolivia" - puhelinsovellus, josta löytyy yleistietoa virukseen liittyen. Voit seurata koronavirustiedotteita (espanjaksi) Bolivian terveysministeriön sivuilta.

Tiedotteita sekä lakeja (espanjaksi) voit seurata valtion viralliselta sivulta.

Suomen rajaliikenne

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat ulkorajalla 11.8.2020 asti.

Suomen ja Schengeniin kuulumattomien valtioiden rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat, poikkeuksena seuraavat maat: Algeria, Australia, Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay ja Kiina (Kiinan osalta edellyttäen, että Euroopan unionin neuvosto toteaa vastavuoroisuuden riittävän toteutumisen). Maiden rajoitukset voi katsoa täältä.

Ulkorajoilla sallitaan Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen kolmansien maiden välisessä liikenteessä maahantulo seuraavasti:

Paluuliikenne Suomeen

 • Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä (Ulkomaalaislaki 37§)
 • Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

 • muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
 • oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset

Välttämätön syy

 • terveydenhuollon ja pelastustoimen henkilöstö (mukaan lukien ensihoito) sekä vanhustenhuollon ammattihenkilöstö työtehtävissään
 • tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään
 • diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
 • Suomen oleskeluluvalla matkustavat henkilöt
 • kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt
 • pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt
 • muu välttämätön ja perusteltu syy, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan henkilön tai henkilöiden työsuoritusta eikä työ siedä viivästystä, ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat, lentoliikenteen kauttakulku lentoasemalla sekä ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenen maahan saapuminen

Tarkemmat rajoitukset löytyvät rajavartiolaitoksen sivuilta.

Matkailijan palattua Suomeen

Suomeen ulkomailta tulevia henkilöitä suositetaan siirtymään 14 vuorokauden karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Tällöin tarpeettomia fyysisiä kontakteja on syytä välttää ja kodin ulkopuolella liikkuminen tulisi rajoittaa vain välttämättömään työliikenteeseen tai esimerkiksi kaupassa käyntiin. Hengitystieoireiden ilmentyessä henkilön tulee ottaa välittömästi yhteys terveydenhuoltoon. Tarkempi ohjeistus omaehtoisesta 14 vuorokauden karanteenista jaetaan maahan saavuttaessa. 

Kaikessa liikenteessä on edelleen muistettava välttää fyysisiä kontakteja ja säilytettävä turvaväli muihin ihmisiin sekä noudatettava hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Poistuttaessa lentokentältä suositellaan oman auton tai taksin käyttöä.

Lisätietoja suomalaisille:

Liman- suurlähetystö Facebookissa

Ulkoministeriö pyytää kaikkia Perussa pysyvästi asuvia ja siellä matkustavia suomalaisia tekemään matkustusilmoituksen

Koronaviruksen vaikutukset matkustamiseen: Ulkoministeriö: tarpeetonta matkustamista on hyvä välttää

Ulkoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta

Ulkoministeriö: Nettikonsuli-sivu Facebookissa

THL on julkaissut ohjeita Suomeen saapuville matkustajille sekä tietoa koronaviruksesta yleensä

Valtioneuvoston kanslia: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta

Suurlähetystön poikkeava asiakaspalvelu koronavirustilanteessa

Pyydämme ensisijaisesti lähettämään konsuliasioihin, Bolivian koronavirustilanteeseen ja matkustamiseen liittyvät tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen sanomat.lim@formin.fi. Vastaamme viesteihin mahdollisimman nopeasti saapumisjärjestyksessä. Suurlähetystön puhelinlinja on auki numerossa +51 122 244 66. 

Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiireellisissä hätätapauksissa palvelee UM:n päivystyskeskus 24/7: paivystys.um@formin.fi tai +358 9 1605 5555. 

Matkustusilmoitus

Suurlähetystö suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä kaikille matkailijoille ja maassa jo oleskeleville.

Jos olet jo tehnyt matkustusilmoituksen ja oleskelusi ulkomailla pitkittyy, on matkustusilmoituksen päättymispäivää syytä muuttaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muuttaa ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, tee uusi matkustusilmoitus.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen sanomat.lim@formin.fi.