Koronavirus ja matkustaminen Tanskan ja Suomen välillä – usein kysyttyjä kysymyksiä

Koronavirus ja matkustaminen Tanskan ja Suomen välillä – usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet tähän usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta Tanskan ja Suomen välillä.

Olen palaamassa Tanskan kautta Suomeen. Saanko matkustaa Tanskan kautta vai voidaanko matkani estää?

Tanska sallii kauttamatkustuksen kotimaahan palaaville EU-kansalaisille (kuten myös Suomi). Sallittuun kauttamatkustukseen sisältyy myös transit Tanskan lentokentillä matkalla Suomeen.

Tanskan poliisi ohjeistus maahantulosta (englanniksi): If you are travelling to or from Denmark

Voinko matkustaa Suomesta Tanskaan tapaamaan perheenjäsentäni tai puolisoani?

Matkustusrajoitukset ovat voimassa Tanskassa, ja maan ulkorajat pysyvät suljettuina toistaiseksi. Tanskaan pääsylle edellytetään perusteltua syytä, jonka rajaviranomainen toteaa tapauskohtaisesti. 
Lisätietoa maahantulon perusteista (ks. kohta What are worthy purposes)

Tanskaan pääsevät aina sekä Tanskan kansalaiset, että maassa pysyvästi asuvat ulkomaan kansalaiset. Keltainen sairasvakuutuskortti, eli sundhedskort todistaa, että olet kirjoilla Tanskassa.

Tanskan poliisin puhelinneuvonta maahantuloasioissa: +45 7020 6044

Voiko Suomen kansalainen lähteä käymään Suomessa erityisistä perhesyistä, kuten perheenjäsenen sairauden tai hautajaisten takia?

Suomen kansalaiset ja pysyvästi Suomessa asuvat henkilöt saavat aina palata Suomeen. Koronaviruksen takia kaikkien ulkomailta Suomeen tulevien tulee olla karanteenia vastaavissa olosuhteissa 14 päivän ajan. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen. Ulkomaanmatkalta Suomeen palaavien henkilöiden ei tule käyttää joukkoliikennettä matkustettaessa lentoasemalta kotiin.

Vapaa-ajan matkustamista ei suositella.

Lisätietoja 14 päivän omaehtoisesta karanteenista.

Finavian vinkit turvallisesta matkustamisesta.

Voiko Suomen kansalaisen ei-suomalainen perheenjäsen tulla mukaan Suomeen suuntautuvalle matkalle?

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi palata tai saapua Suomeen, jos hän täyttää ulkomaalaislain 37 §:n mukaiset vaatimukset. Perheenjäseneksi katsotaan Suomessa asuvan henkilön aviopuoliso sekä alle 18-vuotias naimaton lapsi, jonka huoltaja on Suomessa asuva henkilö tai tämän aviopuoliso. Jos Suomessa asuva henkilö on alaikäinen lapsi, perheenjäsen on hänen huoltajansa. Perheenjäseneksi katsotaan myös samaa sukupuolta oleva henkilö, jos parisuhde on kansallisesti rekisteröity.

Aviopuolisoihin rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta. Tällaisen rinnastuksen edellytyksenä on, että he ovat asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. Asumisaikaa ei edellytetä, jos henkilöillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai jos on muu painava syy.

Muussa tapauksessa maahantulo voidaan sallia, jos kyse on välttämättömästä liikenteestä, esim. pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt.

Ohjeet rajanylitykseen.

Olen kirjoilla Tanskassa opiskeluideni takia. Voinko palata takaisin Tanskaan Suomesta?

Tanskan poliisin ohjeiden mukaan voit palata Tanskaan, jos asut pysyvästi Tanskassa. Sinun tulee rajalla esittää todiste vakituisesta asumisestasi, esimerkiksi tanskalainen sairausvakuutuskorttisi (sundhedskortet).

Lisätietoa Tanskan poliisin sivuilla: If you are travelling to and from Denmark 

Mitkä säännöt koskevat Suomen rajaliikennettä?

Valtioneuvosto jatkoi 7.5. väliaikaisia Suomen rajaliikennettä koskevia rajoituksia 14.6.2020 asti. Päätös on jatkoa 19.3. tehdylle hallituksen päätökselle, jolla palautettiin rajavalvonta sisärajoille, suljettiin tietyt rajanylityspaikat ja rajoitettiin ulkorajojen yli tulevaa liikennettä.

Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan 14.5 alkaen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuva työmatkaliikenne sekä muu välttämätön liikenne. Työmatkan välttämättömyyden perustelua ei enää tarvita. Päätöksellä helpotetaan myös lähiomaisten tapaamisia. Sisärajavalvontaa jatketaan maarajoilla, satamissa ja lentokentillä. 

Rajavalvontaa koskevilla päätöksillä ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti estetty.

Uusin tiedote löytyy sisäministeriön verkkosivulta

Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksista rajanylitysliikenteeseen

Pääsenkö matkustamaan laivalla Ruotsista Suomeen?

Suomen hallituksen 4.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti työmatkaliikenne, muu välttämätön liikenne sekä Suomen kansalaisten paluu Suomeen voidaan aloittaa jälleen torstaina 14.5.2020.

Tarkista ajankohtainen tilanne suoraan laivayhtiöiltä:

Viking Line
Liikennetiedote matkustajille
Trafikavvikelser 

Tallink Silja
Tiedote suomeksi 
Tiedote ruotsiksi

Olen palaamassa Etelä-Euroopasta Suomeen autolla. Mitä minun tulee ottaa huomioon?

Autolla Euroopassa liikkuvien on varauduttava liikkumista rajoittaviin määräyksiin ja noudatettava niitä. Matkan tarkoitus on pyydettäessä pystyttävä todistamaan kunkin maan vaatimalla tavalla.

Tietoa eri maiden rajoituksista:

Transport measures (englanniksi) 
Matkustustiedotteet ja toimet rajoilla 
sekä  kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) sivustolta

Koronavirustilanne Ruotsissa – usein kysyttyjä kysymyksiä

 

koronavirukset