Kommunikationsavdelningen

Avdelningens mål är att öka synligheten och genomslagskraften för Finlands utrikespolitiska prioriteringar, styrkor internationellt och utrikesförvaltningens tjänster. Avdelningen planerar, utvecklar och genomför utrikesförvaltningens kommunikation och Finlandsfrämjande i samarbete med andra avdelningar, olika serviceområden och med utrikesrepresentationen.

Avdelningens ansvarsområden är:

  1. utrikesförvaltningens externa kommunikation
  2. utrikesförvaltningens interna kommunikation
  3. Finlandsbilden
  4. kommunikation och påverkan som stöder utrikesförvaltningens strategiska prioriteringar
  5. kommunikation om Finlands externa ekonomiska relationer och utrikesministeriets Team Finland-tjänster
  6. kommunikation om utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete
  7. kommunikation om Europeiska unionen och Finlands EU-politik samt stöd till civilsamhällesorganisationer för Europainformation till den del det inte ingår i en annan verksamhetsenhets uppgifter.

Postadress

Kommunikationsavdelningen
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392701
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.