Kommunikationsavdelningen

Till kommunikationsavdelningens uppgifter hör:

  • utrikesförvaltningens externa kommunikation,
  • utrikesförvaltningens interna kommunikation,
  • Finlandsbilden,
  • kommunikation och påverkan som stödjer utrikesförvaltningens strategiska prioriteter
  • kommunikation om de externa ekonomiska relationerna och ministeriets Team Finland-tjänster,
  • kommunikation om utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet,
  • kommunikation om Europeiska unionen och Finlands EU-politik och stöd till frivilligorganisationerna i deras Europainformation till den del de inte ingår i en annan verksamhetsenhets uppgifter.

Postaddress

Kommunikationsavdelningen
PB 481
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392701
Operator: OpusCapita Solutions Oy

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.