Kirjasto

Merikasarmin kirjasto (entinen ulkoministeriön kirjasto) toimii nykyisin ainoastaan valtioneuvoston sisäisenä virastokirjastona.

Jos sinulla on vielä lainassa kirjoja Merikasarmin kirjastosta ja tarvitset lainoillesi lisää laina-aikaa, ilmoitathan siitä sähköpostitse tietotuki@vnk.fi. Lainoja voi uusia tarpeen mukaan, vaikka kirjasto on yleisöltä suljettu.

Jos et enää tarvitse lainaamiasi kirjoja, voit palauttaa ne jompaankumpaan näistä osoitteista:
UM, Laivastokatu 22 C, C-talon palvelupiste (talon päädyssä)
STM, Valvomo, Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki

 

Voit palauttaa kirjat myös postitse osoitteeseen: Valtioneuvoston kirjasto (STM), PL 33, 00023 Valtioneuvosto

Muutos on seurausta organisaatiouudistuksesta, jossa valtioneuvoston eri ministeriöiden kirjastopalvelut koottiin yhdeksi toiminnoksi valtioneuvoston hallintoyksikköön.

Tässä palvelussa myös