Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö

Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö jakautuu ryhmiin tehtäväkokonaisuuksittain seuraavasti:

 • Kiinteistöryhmä
 • Hankintaryhmä
 • Tukipalveluryhmä

Yksikön tehtäviin kuuluvat:

 • ministeriön ulkomailla hallinnoimien kiinteistöjen, toimitilojen, edustuston päällikköjen virka- asuntojen sekä muiden tilojen ostaminen, vuokraus, alivuokraus, hallinta, käyttö ja luovuttaminen, jollei asia kuulu muulle toimintayksikölle tai edustustolle
 • ulkomaanedustuksen kiinteistöjen ja tilojen uudisrakennus, peruskorjaus ja kunnossapitotöiden suunnittelu ja toteutus sisältäen rakenteellisen turvallisuuden
 • ulkomaanedustuksen toimitilojen ja virka asuntojen kiintokalusteiden ja laitteiden hankinnat sekä luovuttaminen
 • ohjaus, yhteensovittaminen ja kehittäminen kiinteistöhallintoon kuuluvissa asioissa;
 • ulkomaanedustuksen toimitilojen ja virka asuntojen sisustaminen
 • edustustojen huonekalujen ja muun irtaimiston hankinnat sekä luovuttaminen.
 • ulkoasiainhallinnon hankintatoimen johtaminen, koordinointi, kehittäminen, ohjeistaminen ja toteuttamisen organisointi
 • valtionhallinnon hankintatoimeen liittyvä yhteistyö valtioneuvoston hallintoyksikön, muiden ministeriöiden ja virastojen sekä Hansel Oy:n kanssa
 • ulkoasiainhallinnon hankintojen tukeminen pois lukien kehitysyhteistyömäärärahoin toteutettavat hankinnat
 • ulkoasiainhallinnon materiaalihallinnon (omaisuuden hankinta, ylläpito ja poistot) ohjaus, yhteensovittaminen ja kehittäminen yhteistyössä muiden osastojen ja yksiköiden kanssa;
 • ulkoasiainhallinnon ympäristöstrategian ja –ohjelman johtaminen, toteuttamisen seuranta ja kehittämiseen liittyvä yhteistyö ministeriön osastojen ja yksiköiden, edustustojen sekä henkilöstön kanssa
 • logistiikkapalvelut; kuriiriposti, diplomaattinen rahti, raskas huoltokuriiri, varastointipalvelut ja materiaalikuljetukset lukuun ottamatta henkilöstön muuttokuljetuksia
 • turvallisuusvalvonnan hallinto, palveluhankinnat ja toimeenpano
 • audiovisuaalisten laitteiden ja palveluiden hankinta ja ylläpito
 • moottoriajoneuvojen sekä muiden koneiden ja laitteiden hankinnat, jollei asia kuulu muulle toimi-alayksikölle tai edustustolle
 • painotuotteiden, toimistotarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden hankinnat, sekä muut materiaalihankinnat, jollei asia kuulu muulle toimialayksikölle

Faksi

 • +358 9 160 559 20

Sähköpostiosoite

 • HAL-60@formin.fi

Postiosoite

Kiinteistö- ja hankintapalveluyksikkö
PL 176
00023
VALTIONEUVOSTO
FINLAND

Käyntiosoite

Kanavakatu 3B
00160
HELSINKI
FINLAND

Verkkolaskutusosoite

OVT: 0037024597392530
Operaattori: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Antti Haukioja
Toimialajohtaja
toimitilat, hankinnat ja tekniset tukipalvelut
 • +358 295 350 829
Hanni Sippo
Johtava asiantuntija
 • +358 295 350 759
Aino Luodeslampi
Assistentti
 • +358 295 351 892
Jaana Hintzell-Paunonen
Palveluvastaava
Assistentti, Ossi pääkäyttäjä
 • +358 295 350 830

Kiinteistöryhmä

Teemu Metsälä
Kiinteistöpäällikkö
 • +358 295 351 011
Satu Iivarinen-Roth
Hallintovastaava
ulkomaanedustustojen toimitilat ja virka-asunnot
 • +358 295 350 238
Timo Toivanen
Hankepäällikkö
 • +358 295 350 230
Heikki Lehto
Hankepäällikkö
 • +358 295 350 755
Asko Pajunen
Hankepäällikkö
 • +358 295 350 129
Veli-Matti Mustonen
Hankeasiantuntija, talotekniikka
 • +358 295 351 691
Elina Kangas-Kauppinen
Hankepäällikkö
 • +358 295 350 169
Kirsi Onikki
Asiantuntija
hankinnat
sisustussuunnittelu
 • +358 295 350 757
Saila Kankaanpää
Hallintoassistentti
Taiderekisteri
 • Saila.Kankaanpaa@formin.fi
 • kiinteistotjasisustus.UM@formin.fi
 • +358 295 350 635
Maarit Nousiainen
Projektiavustaja
 • +358 295 350 123
Eero Kuosmanen
Järjestelmävastaava
kiinteistöhallinnan ohjelmistot
 • +358 295 351 473

Hankintaryhmä

Asmo Kemppainen
Hankintapäällikkö
hankinta-ja painatuspalvelut
 • +358 295 350 836
Leena Romppainen
Assistentti
 • +358 295 350 171
Jenni Poropudas
Lakimies
 • +358 295 350 611
Vesa Leino
Hankinta-asiantuntija
 • +358 295 350 973
Mika Kyllönen
Koordinaattori, hankinnat
 • +358 295 350 838
Kimmo Lehtonen
Asiantuntija
 • +358 295 350 840
Pirkko Pasanen
Koordinaattori, hankinnat
toimistotarvikehankinnat
 • +358 295 350 844
Jarmo Pelkonen
Palveluvastaava
painatuspalvelut
 • +358 295 350 845

Tukipalveluryhmä

Seppo Katilainen
Tukipalvelupäällikkö
 • +358 295 350 835

Kiinteistöjen ylläpitopalvelut

Juha Topo
Tuotantopäällikkö
 • +358 295 350 855
Mari Vidgrén
Asiakaspalvelukoordinaattori
Palvelumuotoilija Kiintuki-projektissa.
 • +358 295 350 090
Harri Sällilä
Hankeasiantuntija
 • +358 295 350 405
Erkki Ojansivu
Koordinaattori
 • +358 295 350 083
Ari Uuttu
Koordinaattori
 • +358 295 350 245
Jarkko Saarinen
Kiertävä virastomestari
 • +358 295 350 040

Kuriiri- ja logistiikkapalvelut

Puhelin

 • +358 295 350 710
Esko Paavola
Palveluesimies
kuriiri- ja logistiikkapalvelut
 • +358 295 351 054
Martti Salmismäki
Koordinaattori
kuriiri- ja logistiikkapalvelut
 • +358 50 430 0226
Timo Lehtelä
Palveluvastaava
kuljetus ja kuriiri
 • +358 295 351 729
Anu Urpalainen
Palveluvastaava
kuriiriposti
 • +358 295 350 857

Turvallisuusvalvontapalvelut

Assistentit

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@formin.fi. Skandinaaviset merkit korvataan seuraavasti: ä=a, ö=o, å=a.