Somalian kehitysyhteistyön suunnitteluvarat
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 11.09.2019

Somalian kehitysyhteistyön suunnitteluvarat

Kuvaus

Suomi tukee kehitysyhteistyön keinoin Somaliaa. Suomen kahdenvälistä kehitysyhteistyötä ohjaa vuodet 2017 - 2020 kattava "Suomen Somalian kehitysyhteistyötä ohjaava asiakirja". Sen painopisteisiin kuuluu etenkin naisten ja tyttöjen oikeuksien edistäminen sekä Somalian valtion ydintoimintojen vahvistaminen, ja sen tavoitteet pohjautuvat Somalian kansallisessa kehityssuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Suunnittelumäärärahalla parannetaan Suomen tekemän kehitysyhteistyön laatua. Varoja käytetään Somaliassa tehtävän kehitysyhteistyön ja Somalian valtionrakennuksen suunnitteluun, valmisteluun, seurantaan, monitorointiin ja arviointiin, kehitysyhteistyötoimintaan liittyviin koulutuksiin, sekä Somalian apukoordinaatiokokouksiin osallistumiseen sekä tuloksellisuuden parantamiseen. Lisäksi varoja voidaan käyttää kehitysyhteistyötoimintaan ja kehityspolitiikkaan liittyvien vierailujen kulujen kattamiseen, pienimuotoisten seminaarien ja koulutusten järjestämiseen, sekä kehitysyhteistyöhön liittyvään viestintään. Suunnittelumäärärahan tarkoitus on ennen kaikkea taata riittävät resurssit alueosastolle ja edustustolle tuloksellisen ohjelmayhteistyön/hankkeiden valmisteluun, arviointiin ja seurantaan. Suunnittelurahaa käyttävät sekä alueosasto että Nairobin edustusto. Tarkoitukseen on varattu yhteensä 75.000€ euroa.

Rahoituspäätös  11.09.2019

75 000 €

Kohdemaa

Somalia

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Tuen tyyppi

Hallintokulut

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

27311710

Tunnus

UHA2019-006493

Sivua muokattu

12.09.2019