Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,19.12.2018

Maailmanpankin jälleenrakennusrahasto

Kuvaus

Maailmanpankin hallinnoima Afganistanin jälleenrakennusrahasto (ARTF, Afghanistan Reconstruction Trust Fund) on Afganistanin tärkein kehitysinstrumentti. Sen kautta maksetaan mm. Afganistanin valtion virkamiesten palkat ja se muodostaa huomattavan osan maan budjettia sekä tukee maan tärkeimpiä kansallisia jälleenrakennusohjelmia. ARTF on ollut Suomen Afganistaniin suunnattavan kehitysyhteistyön tärkein rahoituskanava, jonka kautta on ohjattu noin puolet alueosaston budjetissa olevasta Suomen tuesta. Suomen ja Maailmanpankin välinen ARTF-sopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Afganistanin apuriippuvuus on hieman vähentynyt mutta suuren ulkomaisen tuen tarve jatkuu vielä pitkään. ARTF tulee olemaan keskeinen rahoituskanava Afganistanissa myös tulevina vuosina. On perusteltua, että myös Suomen tuki Afganistanille jatkuu pitkäjänteisesti ARTF:n ja sen eri ohjelmien kautta. Vuodesta 2019 alkaen tarkoituksena on ohjata 50 % Suomen tuesta ARTF:n yleiseen rahastoon, 25 % peruspalveluja kehittävään CC-ohjelmaan (Citizen's Charter) sekä 25 % opetussektoria kehittävään EQRA-ohjelmaan (Education Quality Reform in Afghanistan). CC on NSP:n seuraajaohjelma ja EQRA on EQUIP:n seuraajaohjelma. NSP:tä pidetään yleisesti Afganistanin onnistuneimpana jälleenrakennusohjelmana. NSP on ainoa ohjelma, joka on toiminut kaikissa 34 maakunnassa. NSP:n kautta toteutettiin useita kymmeniä tuhansia hankkeita maaseudun kylissä. Hankkeet liittyivät pääasiassa infran, vesi- ja kasteluhuollon, koulutussektorin sekä energian saantiin liittyviin tarpeisiin. NSP:n kautta kylien ihmisten elinolosuhteet kohentuvat ja he saivat konkreettisesti nauttia ns. rauhan osingoista. NSP: n viimeiseen vaiheeseen ohjattiin 1,15 miljardia dollaria ja se toimi yli 22 000 kylässä kaikkiaan 40 000 kylästä. Hyödynsaajia oli useita miljoonia. Koulutuksen laadun kehittämisohjelman (EQUIP, Education Quality Improvement Program) avulla tuettiin lasten, erityisesti tyttöjen, mahdollisuutta laadukkaaseen peruskoulutukseen. Hanke tuki mm. koulujen rakentamisesta ja peruskorjausta sekä opettajakoulutusta. EQUIP-ohjelman aikana vuodesta 2002 koululaisten määrä on kasvanut yhdestä miljoonasta noin yhdeksään miljoonaan, joista 40 % on tyttöjä. EQUIP:n viimeiseen vaiheeseen ohjattiin yhteensä 408 miljoonaa dollaria ja vaikutus maan opetussektorille on ollut erittäin merkittävä.

Rahoituspäätös  19.12.2018

31 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 50%
  • Monisektoriapu sosiaalialan peruspalveluille 25%
  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 25%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

Maailmanpankkiryhmä

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62503301

Tunnus

UHA2018-007184

Sivua muokattu

06.08.2019