Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.06.2019

Sopimusmetsityksen tukiohjelma Tansaniassa, TOSP

Kuvaus

Sopimusmetsityksen tukiohjelmassa (Tree Outgrowers Support Programme, TOSP) paikalliset metsäalan organisaatiot, yritykset tai järjestöt, tukevat pienviljelijäperheitä metsittämään joutomaitaan. Samalla pyritään varmistamaan 10–20 vuoden kuluttua korjattavalle puulle markkinat. Suomen ulkoministeriö kattaa korkeintaan puolet organisaatiolle sopimusviljelijöiden tukemisesta aiheutuneista kustannuksista, kuten taimien, kasvinsuojeluaineiden ja työkalujen hankintakuluista, sekä metsänviljelyn ja taimikonhoidon työvoimakustannuksista. Organisaatio vastaa tarvittavan koulutuksen, neuvonnan ja tukitoimintojen järjestämisestä viljelijöille. Tavoite on kehittää kestävää kaupallista puunviljelyä ja sen kautta parantaa pienviljelijöiden osaamista, lisätä heidän tulojaan ja monipuolistaa elinkeinorakennetta. Tukiohjelman kautta annetaan neljälle organisaatiolle valtionapuna yhteensä 1,73 miljoonaa euroa ohjelman totetuttamiseksi vuosina 2019–2022. Lisäksi hankitaan ulkopuolinen seuranta- ja arviointipalvelu, joka on yhteinen Suomen metsähankkeille Tansaniassa, ja josta sopimusmetsityksen tukiohjelman osuus on 100 000 euroa.

Rahoituspäätös  04.06.2019

1 850 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimiala

  • Metsätalouden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235919

Tunnus

UHA2019-002753

Sivua muokattu

25.07.2019