Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,10.06.2019

Irakin ammatillisen koulutuksen tuki

Kuvaus

Opetushallituksen (OPH) toteuttaman viranomaisyhteistyöhankkeen tavoitteena on tukea Irakin ammatillisen koulutuksen kehittämistä vuosina 2019-2020. Hanke keskittyy Irakin viranomaisten kapasiteetinvahvistamiseen ammattikoulutukseen liittyen. Hankkeen budjetti on yhteensä 500.000 euroa, josta 25.000 euroa käytettiin hankkeen suunnitteluun talvella 2018-2019. Suunnitteluvaiheen aikana opetushallitus tuotti yhteistyössä hankkeen irakilaisen kumppanin eli Irakin pääministerin neuvoa-antavan komission (PMAC) kanssa hankkeen toteutukselle hankeasiakirjan. Hankkeen tavoitteet määriteltiin irakilaisten tarpeista lähtien ja meneillään olevaa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n toteuttamaa ammattikoulutuksen reformiprosessia tukemaan. Hanke tukee ennen kaikkea Irakin viranomaisia ammattikoulutussektoria koskevan ennakointijärjestelmän (anticipation system) luomisessa, sekä yrittäjyyskoulutuksen vahvistamisessa. Jälkimmäisen osalta tarkoituksena on tukea erityisesti kolmen Bagdadissa olevan ammattikoulutus-instituutin kapasiteettia luomalla näistä suomalaisen koulutusjärjestelmän malleja hyödyntäen eräänlaisia huippuyksiköitä (centres of excellence). Kapasiteetinvahvistus toteutetaan etenkin erilaisten vierailujen ja koulutusten kautta. Tutustumisvierailuita toteutetaan Irakista Suomeen ja koulutuksia järjestetään sekä Suomessa että Irakissa, sekä mahdollisuuksien mukaan myös etänä. Lisäksi hanke tukee esimerkiksi ammattikoulutusta koskevien opetussuunnitelmien laatimista. Hankkeen kesto on lähtökohtaisesti 16-17 kuukautta, kattaen toimintaa vuoden 2020 loppuun asti. Hankkeen budjetti on 475.000 euroa ja se myönnetään Afrikan ja Lähi-Idän osaston maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön momentilta, kuluvan vuoden määrärahoista.

Rahoituspäätös  10.06.2019

475 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

85601712

Tunnus

UHA2019-003607

Sivua muokattu

16.07.2019