Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK; OHCHR; YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) työ naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi

Kuvaus

YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) naisten oikeuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävän työn tukeminen Suomen ihmisoikeus- ja kehityspolitiikan painopisteiden mukaisesti. Tuki sisältää: - OHCHR:n alueellisten gender-neuvonantajien työn tukeminen OHCHR:n Itä-Afrikan (Addis Abeba), Länsi-Afrikan (Dakar), Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (Beirut) sekä Keski-Amerikan (Panama) aluetoimistoissa; - Tuki OHCHR:n Gender Accreditation Programme -ohjelmalle, joka tähtää gender-kysymysten ja diversiteetin entistä parempaan edistämiseen OHCHR:n kulttuurissa ja sisältötyössä ml henkilöstön gender-koulutus; - Tuki OHCHR:n seksuaalisen ja gender-perustaisen väkivallan (SGBV) vastaiselle työlle, ml gender-näkökulman integrointi OHCHR:n interventioihin. Vuonna 2021 tuen kokonaismäärä on 350 000 euroa.

Rahoituspäätös

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt

Rahoituskanava

United Nations High Commissioner for Human Rights (extrabudgetary contributions only)

Ota yhteyttä

pol-40

Rahoituskohteen numero

89892284

Tunnus

UHA2021-005664

Sivua muokattu

03.05.2023