Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.05.2019

Evaluointikapasiteetin kehittäminen

Kuvaus

Hallituksen kehityspoliittiset linjaukset korostavat tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja tulosten mittaamista. Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat kehityspolitiikan ja - yhteistyön yleinen viitekehys, ja siten myös evaluoinnin perusta. Agenda 2030-evaluointi edellyttää entistä vahvempaa yhteistyötä eri politiikkalohkojen ja ministeriöiden evaluointitoiminnassa. Kapasiteetin kehittämistoimilla edistetään tätä yhteistyötä. Kehitysevaluointitoiminta on keskeinen osa tulosohjausta ministeriössä. Korkealaatuiset evaluoinnit, erityisesti niiden tulosten entistä parempi hyödyntäminen, edellyttävät henkilöstön osaamista ja instituutioiden kapasiteettia sekä Suomessa että edustustoissa. EVA-11:n työohjelmaan sisältyy useita elementtejä, joiden tavoitteena on evaluointiosaamisen ja kapasiteetin kehittäminen sekä evaluointien tulosten parempi hyödyntäminen koko ulkoasiainhallinnossa. Näitä ovat kapasiteettitarpeiden kartoitus, koulutusohjelmien suunnittelu ja toteutus, ohjeistojen päivittäminen, evaluointineuvonta, toimintatapojen kehittäminen ja viestintä. Kapasiteetin kehittäminen voi myös tapahtua osallistumalla kv. tason aloitteisiin ja prosesseihin. Hankkeen määrärahasta katettavat toiminnot kattavat UM:n ja edustustojen henkilöstön evaluointikoulutuksen, EVA-11 asiantuntijatehtävissä toimivien perus- ja jatkokoulutuksen, opinto- ja verkostoitumismatkat, evaluaattoreiden koulutuksen sekä kapasiteetin kehittämiseen, neuvontaan ja viestintään liittyvät tukipalvelut.

Rahoituspäätös  20.05.2019

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Muut toteuttajat

Ota yhteyttä

eva-11

Rahoituskohteen numero

89892659

Tunnus

UHA2019-002425

Sivua muokattu

25.06.2019