Veden laadun tarkkailun ja mittaamisen osaamisen vahvistaminen Kolumbiassa
Kehitysyhteistyön rahoituskohteet , 14.06.2019

Veden laadun tarkkailun ja mittaamisen osaamisen vahvistaminen Kolumbiassa

Kuvaus

Kolumbian makeavesivarannot ovat kuusi kertaa suuremmat kuin maailman keskiarvo ja maalla on merkittävät pohjavesivarannot. Vesivarantojen saastuminen on kuitenkin merkittävä ongelma, joka pahenee päivittäin erityisesti kaupungistumisen ja talouden sekä teollisuuden päästöjen myötä. Alueelliset erot veden laadussa sekä puhtaan veden saatavuudessa asettavat kolumbialaiset epätasa-arvoiseen asemaan ja lisäävät heidän elinkeinojensa haavoittuvuuksia. Nämä haasteet tekevät vedenlaadun tarkkailun ja mittaamisen kehittämisestä äärimmäisen tärkeää sekä Kolumbian ympäristön, yhteiskunnan että ihmisten terveyden näkökulmasta. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Kolumbian hydrologian, meteorologian ja ympäristötutkimuksen instituutin (IDEAM) yhteisen veden laadun monitorointiin liittyvän hankkeen (Strengthening water quality monitoring and assessment in Colombia, COFI-Water) pitkän aikavälin tavoite on, että Kolumbian vedenlaadun seuranta ja valvontakapasiteetti vahvistuisi. Pitkän aikavälin tavoitteeseen pyritään pääsemään vahvistamalla IDEAMin kansallista osaamista veden laadun mittaamisessa ja tarkkailussa. Osaamista on tarkoitus vahvistaa erityisesti seuraavissa toiminnoissa (output): 1) veden laatuun liittyvän tiedon hallinnointi, 2) paremmat käytännöt näytteiden ottamisessa, automaattisen mittauksen menetelmissä, kansalaishavainnoinnissa, 3) referenssilaboratorion toimintakapasiteetin vahvistaminen sekä 4) veden laadun tarkkailuun vaadittavan osaamisen vahvistaminen. Hanke edistää Suomen kehityspolitiikan prioriteettia IV ”ruokaturva on kohentunut ja vettä ja energiaa on saatavilla paremmin”.

Rahoituspäätös  14.06.2019

500 000 €

Kohdemaa

Kolumbia

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu

Toimiala

  • Vesivarojen suojelu (ml tiedonkeruu) 100%

Tuen tyyppi

Projektityyppiset hankkeet

Rahoituskanava

Suomen ympäristökeskus

Ota yhteyttä

asa-30

Rahoituskohteen numero

43701914

Tunnus

UHA2019-003770

Sivua muokattu

25.06.2019