Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,04.12.2017

Kauttakulkusiirtolaisten terveystilanteen ja suojelun parantaminen Marokossa, Egyptissä, Libyassa, Tunisiassa ja Jemenissä

Kuvaus

Kansainvälisen siirtolaisjärjestö IOM:n (International Organization for Migration) hankkeen tavoitteena on tukea ja täydentää kansallisten ja paikallisten toimijoiden työtä Marokossa, Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa ja Jemenissä kauttakulkusiirtolaisten terveyden ja suojelun edistämiseksi. IOM toteuttaa jokaisessa maassa erilaisia aktiviteetteja, kuten esim.suoraa avustusta lääketieteellistä ja humanitaarista apua tarvitseville siirtolaisille, tukea kansallisille viranomaisille siirtolaisia ja heitä vastaanottavia yhteisöjä koskevissa terveysasioissa sekä valtion ja muiden terveyspalveluja tuottavien tahojen kapasiteetinkehittämistä siirtolaisten erityistarpeet huomioivien terveyspalvelujen kehittämiseksi. Hankkeessa priorisoidaan kaikissa haavoittuvimmassa asemassa olevat siirtolaiset kuten ihmiskaupan uhrit, naiset, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit ja ilman huoltajaa olevat lapset. Lisäksi IOM edistää alueellista dialogia ja yhteistyötä siirtolaisasioissa. Hanke on jatkoa vuonna 2015 alkaneelle hankkeelle, jonka aikana on mm. avustettu yli 56 000 siirtolaista sekä yli 300 valtion viranomaista, kansalaisjärjestöjen edustajaa ja terveydenhuollon ammattilaista on koulutettu siirtolaisia koskevissa asioissa ja tuhansia siirtolaisia on valistettu terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Suomen tuki hankkeelle vuosina 2018-2020 on 2 600 000 euroa.

Rahoituspäätös  04.12.2017

2 600 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Terveystietouden edistäminen 50%
  • Ihmisoikeudet 50%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö

Ota yhteyttä

ali-10

Rahoituskohteen numero

18900418

Tunnus

UHA2017-005480

Sivua muokattu

24.06.2019