Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

AiRRhow Centre of excellence

Kuvaus

Hankkeen tavoite on tukea ilmailualan osaamiskeskittymän ja siihen liittyvän ammatillisen koulutuksen kehittämistä Afrikkaan. Tredu sekä erityisesti Kt-Shelterin tarjooman integroitumista AiRRhow Afrikka osaamiskeskusen tarjoomaan ja myös tukee koulutuksella KT-Shelterin etabloitumista Namibiaan / Afrikkaan. Näitä suunnitellaan rinnakkaisissa Finnpartnership ja DevPlat liiketoimintahankkeissa (KT-Shelter Oy 2021-10-29-000o9eqd ja BF/Devplat kumppanit). Hankkeet ovat viranomaisten ja toimialaa säätelevän tahon (Namibia Civil Aviation Authority ja ICAO) määrittelemiä. Rakennetaan viranomaishyväksytty lentokonehuoltokoulutus ja koulutusorganisaatio (EASA, Part 147/66) Afrikkaan. Koulutetaan lentokonehuoltokouluttajia. Hanke tukee myös Afrikan Unionin Single African Air Transport Market (SAATM) lippulaivahanketta johon liittymisen Namibia ratifioi 2020 sopimuksemme mukaisesti. Yhteistyö SAATM:n ratifioineen Namibian kanssa avaa Afrikan sisämarkkinoita myös KTshelterin teknologialle. Tämä hanke liiittyy myös Business Finland/ DevPlat hanke-ekosysteemiin (AiRRhow Triple A, d.nro 7866/31/2021), jossa tehdään T&K työtä Afrikan siviili-ilmailun osaamiskeskuksen teknisten innovaatioiden osaamisen integroinnin ja digitaalisuuden kehittämiseksi.

Rahoituspäätös

324 130 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Rahoituskanava

  • Tampereen kaupunki
  • Namibia University of Science and Technology
  • Namibia Ministry of Works and Transport

Ota yhteyttä

keo-50

Rahoituskohteen numero

28115504

Tunnus

UHA2022-003330

Sivua muokattu

02.08.2022