Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Tuki g7+ -hallitustenvälisen järjestön sihteeristölle vuoden 2023 työohjelman toimeenpanoon

Kuvaus

Kyseessä on 250 000 euron lisämyöntö g7+ -hallitustenvälisen järjestön sihteeristölle vuoden 2023 työohjelman toimeenpanoon. Vuonna 2010 perustettu g7+ -järjestö -on konflikteista kärsineiden valtioiden hallitusten välinen järjestö, johon kuuluu 20 valtiota Aasiasta, Afrikasta, Karibialta ja Tyyneltä valtamereltä. Järjestö syntyi tarpeesta tukea konflikteista kärsiviä valtioita varautumiskyvyn ja kehitystulosten saavuttamiseksi vertaistuen ja –oppimisen, kapasiteetin vahvistamisen, taloudellisen tuen ja tiedon tuottamisen kautta. Järjestön toiminta keskittyy 1) New Deal for Engagement in Fragile States –sopimuksen toimeenpanoon jäsenvaltioissa; 2) politiikkavaikuttamiseen; 3) g7+ -järjestön toiminnan vahvistamiseen; 4) vertaisoppimiseen hauraiden valtioiden välisen yhteistyön kautta; ja 5) Agenda2030:n toimeenpanoon hauraissa valtioissa. Vuoden 2023 työohjelman tavoitteena on edistää rauhaa ja vakautta järjestön jäsenvaltioissa edistämällä kansainvälisen sitoutumisen vahvistamista konflikteista kärsivien maiden tukemiseen ja Fragile-to-Fragile – yhteistyön kautta, joka mahdollistaa kokemusten jakamisen ja vertaisoppimisen. g7+ -järjestön vuosibudjetti on noin 3 milj. USD. Järjestön toiminta keskittyy hauraisiin ja konfliktimaihin, joiden kokonaisvaltaisen tukemisen tarve ja parempien keinojen kehittäminen niiden tukemiseen on yksi Suomen kehityspolitiikan tulosraportin 2018 johtopäätöksistä. Tuki g7+ -järjestölle tukee myös hyvin Suomen toimintaa ja tavoitteita rauhanvälityksen alalla. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että konfliktinesto, rauhanvälitys ja -rakennus ovat Suomen ulkopolitiikan vahvistuva painopiste. Yhteistyö g7+ -järjestön kanssa tukee myös hallitusohjelman kirjausta kumppanuuden lisäämisestä Afrikan maiden kanssa, koska järjestön jäsenvaltioista yli puolet (12) on afrikkalaisia valtioita. Covid-19 –pandemia on korostanut tarvetta tukea mm. hauraiden valtioiden resilienssiä nykyistä enemmän, mikä sisältyy myös g7+ -järjestön työn tavoitteisiin. Suomi käynnisti järjestön kanssa vuoden 2021 lopulla yhteisaloitteen naisten poliittisen osallistumisen edistämisestä. Kyseessä on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tilaisuus, joka keskittyy naisten johtajuuteen ja osallisuuteen.

Rahoituspäätös

250 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Turvajärjestelmän hallinto ja uudistus 70%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 30%

Rahoituskanava

G7+

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89892999

Tunnus

UHA2022-000640

Sivua muokattu

22.03.2023