Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Maailman ruokaohjelma WFP:n yleistuki vuosille 2022-2025

Kuvaus

Maailman ruokaohjelma WFP on YK:n ruoka-avusta vastaava järjestö. Se avusti vuonna 2021 lähes 130 miljoonaa ihmistä yli 120 maassa ollen ylivoimaisesti maailman suurin ruoka-apua antava humanitaarinen järjestö. WFP:llä on kaksoismandaatti, jossa se humanitaarisen ruoka- ja käteisavun lisäksi tukee taloudellista ja sosiaalista kehitystä kehitysavulla. Toiminnan pääpaino on kuitenkin vahvasti humanitaarisessa avussa. Humanitaarisen avun globaalissa koordinaatiojärjestelmässä WFP on tietoliikenne– ja logistiikkaklusterien johtaja ja tässä roolissaan mm. tarjoaa logistiikkapalveluja muille humanitaarisille toimijoille. Suomi tukee WFP:tä, koska elämää pelastava ruoka-apu on yksi keskeisimpiä tarpeita kriisitilanteissa ja WFP on osoittanut olevansa luotettava toimija vaikeissakin toimintaympäristöissä. WFP:n yleisavustus vuosille 2022 – 2025 on yhteensä 32 miljoonaa euroa (8 MEUR/vuosi).

Rahoituspäätös

32 000 000 €

Toimiala

  • Hätäapu, ruoka 100%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Maailman ruokaohjelma

Ota yhteyttä

keo-70

Rahoituskohteen numero

89893289

Tunnus

UHA2022-016795

Sivua muokattu

15.03.2023