Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,28.03.2019

UNU WIDER-instituutti vuosiavustus

Kuvaus

Hanke edistää maailmanlaajuisten kehitysongelmien tutkimusta. UNU-WIDER toteuttaa globaalien kehityshaasteiden monialaista tutkimusta ja analysoi maailmantalouden ongelmia pyrkien löytämään niihin ratkaisuja. Tutkimusohjelma vuosille 2019-23 rakentuu kolmesta teemasta: talouksien, valtioiden ja yhteiskuntien tutkimuksesta. Tutkimusohjelman yksityiskohtaiset alateemat ovat uuden kestävän kehityksen Agenda 2030 keskiössä. Tutkimustieto on suunnattu kehitysmaiden poliittisille päättäjille, avunantajille ja tutkijoille. UNU-WIDERin vuosibudjetti v. 2018 oli alle 10m€ ja se perustui yleisavustuksiin, peruspääomarahastosta saataviin tuloihin ja korvamerkittyyn hankerahoitukseen. Suomen rinnalla muut päärahoittajat ovat Iso-Britannia ja Ruotsi. Suomen tuki UNU-WIDERille perustuu isäntämaasopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden täyttäminen sekä tuki tutkimustoiminnalle. Suomen yleistuki on 1,4 miljoonaa euroa. Sen lisäksi Suomi on velvollinen maksamaan esimerkiksi toimitilojen ja johtajan asunnon vuokrat. Tähän on varattu 0,5 m€ vuodessa. Haettu rahoitus kohdistuu tähän jälkimmäiseen osioon.

Lisätietoa

https://www.wider.unu.edu/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  28.03.2019

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tutkimuslaitokset ja tieteelliset instituutiot 100%

Rahoituskanava

YK:n yliopisto/WIDER

Ota yhteyttä

keo-10

Rahoituskohteen numero

89811701

Tunnus

UHA2019-001279

Sivua muokattu

07.06.2019