Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

ALUE/Digitaalisen ja vihreän siirtymän tuki

Kuvaus

Afrikan digitaalisen ja vihreän siirtymän tuki on pilottihanke, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia suomalaista asiantuntemusta hyödyntäen edistää Suomen Afrikka-strategian ja kehityspoliittisten tavoitteiden mukaista kestävää ja inklusiivista digitalisaatiokehitystä Afrikassa ja siihen liittyvän yhteistyömallin toimivuutta. Hankkeen puitteissa ulkoinen palveluntarjoaja Ulkoministeriön toimeksiannosta rekrytoisi asiantuntijoita, jotka eri kohteisiin pitkä- tai lyhytaikaisesti sijoitettuina edistäisivät Suomen kehityspoliittisten ja Afrikka-strategiaan liittyvien tavoitteiden sisällyttämistä EU:n Afrikkaan liittyviin Team Europe -hankkeisiin sekä suomalaisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntämistä hankkeissa. Asiantuntijoiden mahdollisia sijoituskohteita olisivat mm. ministeriöt ja hallinto Suomen keskeisissä kumppanimaissa Afrikassa, joista ainakin Etelä-Afrikka on ilmaissut alustavaa kiinnostusta asiaan. Lisäksi yksi asiantuntija suunnitellaan sijoitettavan Suomeen ja yksi Brysseliin EU:n Digital for Development (D4D) -sihteeristöön. HAUS on ilmaissut kiinnostuksensa toimia hankkeen palveluntarjoajana, ja sen kanssa on käyty keskusteluita yhteistyön modaliteeteista. HAUS:n toimiessa ulkoisena palveluntarjoajana yhteistyö perustuisi valtion virastojen väliseen toimeksiantoon. Hanke edistää Suomen kehityspoliittisia tavoitteita sekä Suomen Afrikka-strategian ja EU-AU-huippukokouksessa helmikuussa 2022 sovitun Global Gateway -investointipaketin toimeenpanoa. Se liittyy läheisesti niin ikään rahoitettavaksi esitettyyn Data Governance in Sub-Saharan Africa -hankkeeseen ja sen puitteissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös Suomen eteläisessä Afrikassa aiemmin rahoittamaan SAIS-innovaatio-ohjelmaan liittyviä synergioita. Niin Data Governance in Sub-Saharan Africa -hanke kuin nyt käsillä oleva hanke edustavat Suomelle uudenlaista Team Europe -aloitteita koskevaa yhteistyökonseptia, johon liittyy avoimia kysymyksiä. Pilottihankkeen kautta saadaan kokemusta asiantuntijatukea koskevan mallin toimivuudesta, ml. yhteistyö palveluntarjoajan kanssa, asiantuntijatehtävien modaliteetit ja asiantuntijoiden käytettävyys, EU:n puitteissa tapahtuva yhteistyö ja vaikuttaminen, yksityissektorin ja kumppanimaiden osallistaminen sekä henkilöresurssi-implikaatiot, joihin hankkeen kannalta liittyy myös riskejä.

Rahoituspäätös

1 300 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Tietoliikennepolitiikka ja -hallinto 60%
  • Informaatio- ja viestintäteknologia 30%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 10%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • vanhukset

Rahoituskanava

HAUS kehittämiskeskus Oy

Ota yhteyttä

ali-30

Rahoituskohteen numero

29892497

Tunnus

UHA2022-018880

Sivua muokattu

07.03.2023