Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

HEP-Korkeakoulujen kumppanuusohjelma

Kuvaus

Uusi korkeakoulujen kumppanuusohjelma (Higher Education Partnership, HEP) korvaa HEI-ICI-ohjelman sen nykyisen ohjelmakauden 2020-24 lähestyessään loppuaan. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä kehitysmaiden korkeakoulujen kanssa tavalla, joka tukee hallitusohjelman tavoitetta vahvistaa Suomen panostusta kehittyvien maiden koulutussektorilla. Ohjelma perustuu selkeisiin vaikuttavuustavoitteisiin ja avoimiin ja tasa-arvoisiin kumppanuuksiin suomalaisten ja kehitysmaiden korkeakoulujen välillä. Ohjelma kohdentuu sekä korkeakoulujen henkilöstön kapasiteetin vahvistamiseen että institutionalisoituneiden toimintatapojen uudistamiseen.

Rahoituspäätös

7 525 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Korkeakouluopetus 85%
  • Opettajien koulutus 15%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

Opetushallitus

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893047

Tunnus

UHA2020-006252

Sivua muokattu

28.02.2023