Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.05.2019

UNODC, alueellinen huumeidenvastainen ohjelma 2016-19, Afganistan ja naapurimaat (3. lisämyöntö)

Kuvaus

Suomi tukee UNODC:n alueellista huumeidenvastaista ohjelmaa (Regional Programme for Afghanistan and Neighbouring Countries 2016-2019), joka edistää Afganistanin ja sen naapurimaiden (Iran, Kazakstan, Kirgisia, Pakistan, Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) kykyä yhdessä torjua huumeista ja siihen liityvästä rikollisuudesta johtuvaa epävakauttavaa vaikutusta. Ohjelmalla edistetään uusien lähestymistapojen rakentamista, vahvistetaan olemassa olevia ratkaisumalleja ja lisätään alueen toimijoiden kapasiteettia toimia tehokkaammin huumeita ja huumekauppaa vastaan. Huumekaupan globaali luonne tuo monia kerrannaisvaikutuksia paitsi alueen maille myös koko kansainväliselle yhteisölle, Suomi mukaanlukien. Rajat ylittävän huumekaupan torjunta edellyttää koordinoituja alueellisia ja kansainvälisiä toimia, mikä on todettu YK:n päätöslauselmissa ja kansainvälisissä konferensseissa. UNODC:n ohjelma tehostaa alueen maiden ja toimijoiden yhteistyötä yhteisen huumeongelman ratkaisemisessa. Huumeidenvastainen toiminta ei ole erillinen kysymys, vaan se liittyy myös laajempiin kehityskysymyksiin, turvallisuuden ja vakauden lisäämiseen ja hyvän hallinnon vahvistamiseen ja talouskasvun mahdollistamiseen Afganistanissa ja laajemmin alueella. Hankkeen edunsaajina ovat paitsi alueen valtioiden asukkaat ja lainvalvontaviranomaiset, myös laajempi kansainvälinen yhteisö. Ohjelmassa otetaan huomioon haavoittuvien ryhmien (kuten naiset, nuore/lapsett, pakolaiset ja vangit) tarpeet. Suomi on tukenut aiempaa ohjelmakautta (2011-2015) miljoonalla eurolla ja nykyistä ohjelmakautta (2016-2019) 3,4 miljoonalla eurolla. Lisärahoitusta nykyiselle ohjelmakaudelle esitetään yhteensä 2 miljoonaa euroa. Voimassa oleva alueellinen ohjelma pohjautuu vuosien 2011-2015 ohjelmakauden tuloksiin ja rakentuu niiden päälle. Esimerkkejä ko. kauden tuloksista: 1) alueen maiden viranomaisten huumausaineisiin liittyvän yhteistyön lisääntyminen, 2) huumausaineiden sekä niiden valmistukseen tarvittavien aineiden takavarikot, 3) laittomien rahavirtojen paljastamiseen liittyvän tiedonvaihdon lisääminen, 4) huumausaineisiin ja -riippuvuuteen sekä HIV:iin liittyvän koulutuksen tarjoaminen mm. asiantuntijoille ja kouluille. 5) huumausaineisiin liittyvä systemaattinen tiedonkeruu ja analyysikapasitetin kehittäminen.

Rahoituspäätös  24.05.2019

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Huumevalvonta ja -valistus 60%
  • HIV/AIDS, yhteiskunnalliset vaikutukset 10%
  • Lain ja oikeuden kehittäminen 30%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret
  • Hiv/aidsin kanssa elävät henkilöt

Rahoituskanava

YK:n huume- ja rikostoimisto

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62507376

Tunnus

UHA2019-002420

Sivua muokattu

06.06.2019