Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Oikeusvaltioyhteistyö

Kuvaus

Inklusiivisten, rauhanomaisten ja demokraattisten yhteiskuntien vahvistaminen on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yksi kehityspolitiikan paniopisteistä. Työ perustuu laajaan demokratianäkemykseen, jossa ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen ja hyvän hallinnon edistäminen sekä korruption kitkeminen nähdään kaikki tärkeinä ja toisistaan riippuvaisina. Suomen oikeusvaltioyhteistyön tavoitteena on tukea kehittyviä maita oikeusvaltion perusteiden luomisessa ja vahvistamisessa, oikeusvaltioinstituutioiden toimintakyvyn kehittämisessä ja lainsäädännön vahvistamisessa. Oikeusvaltiokeskuksen tarkoitus on koota suomalainen oikeusvaltioalan asiantuntemus kehittyvien maiden tueksi tarjoamalla asiantuntemusta ja koulutusta osana Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden edistämistä. Keskuksen toiminta rahoitetaan kehitysyhteistyövaroista.

Rahoituspäätös

1 400 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Lain ja oikeuden kehittäminen 100%

Rahoituskanava

Helsingin yliopisto

Ota yhteyttä

keo-02

Rahoituskohteen numero

89893116

Tunnus

UHA2022-021435

Sivua muokattu

20.02.2023