Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.05.2019

EU4 Skills: Ukrainan ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Kuvaus

Kyseessä on monenvälinen hanke, jonka avulla uudistetaan Ukrainan ammatillisen koulutuksen järjestelmää. Ukrainan ammatillista koulutusta ei ole juuri uudistettu Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisinä vuosina, joten tarvetta on laaja-alaiselle kehittämisohjelmalle. Keskeisenä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ja oppimisen modernisointi, opetuksen laadun parantaminen sekä vastaaminen työmarkkinoiden tarpeisiin. Hankkeen avulla luodaan myös ammatillisen koulutuksen hallinnoinnin, koordinoinnin ja rahoituksen järjestelmä. Hankkeessa kehitetään opetussuunnitelmia, opetus- ja oppimateriaaleja ja opettajankoulutusta. Lisäksi tuetaan mm. opetus- ja tiedeministeriön sekä alueellisten toimijoiden kapasiteetin kehittämistä. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen on osa Ukrainan ”New Ukrainian School” –reformia, johon sisältyvää perusopetuksen uudistamista Suomi jo tukee yhdessä EU:n kanssa 8 milj. eurolla v. 2018-2022. Suomella on oman ammatilisen koulutuksen uudistuksensa myötä tarjota paljon osaamista alalla. Hanketta rahoittavat EU (16 milj. euroa), Saksa (2 milj. euroa), Suomi (2 milj. euroa) ja Puola (1 milj. €). Rahoitus ohjataan Saksan kehitysaputoimija GIZ:n kautta. Hankkeella on tiivis yhteys erilliseen, infrastruktuurin uudistamista rahoittavaan laajaan ohjelmaan, jota toteuttaa Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Rahoituspäätös  24.05.2019

2 000 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Ammatillinen koulutus 100%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

German Development Cooperation

Ota yhteyttä

itä-20

Rahoituskohteen numero

86501362

Tunnus

UHA2018-005741

Sivua muokattu

31.05.2019