Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.05.2019

Julkaisutuotanto

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttaminen nojaa kansalaisten ja sidosryhmien periaatteelliseen tukeen. Ulkoministeriön kehitysviestintä tekee Suomen kehityspolitiikan linjauksia sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksikkö tukee kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä toteuttavia osastoja viestinnässä. Viestinnän ohjenuorana ovat avoimuus, selkeys ja luotettavuus. Oikea-aikaisen viranomaisviestinnän rinnalla tehdään tavoitteellista mediatyötä ja sidosryhmäviestintää. Pitkäjänteisen globaalikasvatuksen tuki luo pohjaa suomalaisten sitoutumiselle globaaliin vastuunkantoon. Suomen kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikasta viestitään kattavasti um.fi –verkkosivustolla. Sivuston palvelevuutta, sisältöjä ja tavoittavuutta kehitetään ja verkkosisältöjä jaetaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Julkaisutuotannossa lähtökohtana on digitaalisuus – painettuja julkaisuja tuotetaan vain valikoivasti. Julkaisuihin tarkoitettu 60 000 euron määräraha on varattu sekä verkkojulkaisuihin että painettuihin julkaisuihin.

Rahoituspäätös  24.05.2019

60 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812201

Tunnus

UHA2019-002864

Sivua muokattu

29.05.2019