Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,24.05.2019

Globaalikasvatus

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan tavoitteiden toteuttaminen nojaa kansalaisten ja sidosryhmien periaatteelliseen tukeen. Ulkoministeriön kehitysviestintä tekee Suomen kehityspolitiikan linjauksia sekä kehitysyhteistyön tarpeita, tavoitteita ja tuloksia tunnetuiksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksikkö tukee kehityspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä toteuttavia osastoja viestinnässä. Viestinnän ohjenuorana ovat avoimuus, selkeys ja luotettavuus. Oikea-aikaisen viranomaisviestinnän rinnalla tehdään tavoitteellista mediatyötä ja sidosryhmäviestintää. Pitkäjänteisen globaalikasvatuksen tuki luo pohjaa suomalaisten sitoutumiselle globaaliin vastuunkantoon. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmien perusteet astuivat voimaan vuonna 2016. Ne antavat runsaasti tilaa globaalikasvatukselle. Lisäksi Agenda 2030, kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma, alleviivaavat globaalikasvatuksen tärkeyttä kouluille. Kehitysviestinnän yksikkö tukee globaalikasvatusta ja sen myötä suomalaisten nuorten kasvamista vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Ulkoministeriö jatkaa myös hyvää pitkäaikaista yhteistyötä opetusviranomaisten kanssa. Globaalikasvatukseen varattu 100 000 euron määräraha käytetään globaalikasvatuksen tukihankkeisiin vuosina 2019-2020.

Rahoituspäätös  24.05.2019

100 000 €

Toimiala

  • Kehitystietoisuuden edistäminen (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

vie-30

Rahoituskohteen numero

89812206

Tunnus

UHA2019-002924

Sivua muokattu

29.05.2019