Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

SL DAR / ohjelman suunnittelu Suomen ja Tansanian välisillä yhteistyöalueilla

Kuvaus

Tansanian kehitysyhteistyöohjelman suunnittelumäärärahoja käytetään mm. Suomen ja Tansanian välisen kehitysyhteistyön maaohjelman ohjelma- ja hankeyhteistyön valmisteluun, arviointiin ja seurantaan, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseen, avun tuloksellisuuden edistämiseen sekä yhteistyön kannalta relevanttiin koulutukseen. Varoja käytetään myös politiikkavaikuttamiseen ja dialogiin maaohjelman ja Team Finland toiminnan ja muun kehitysyhteistyötoiminnan synergioiden edistämiseen. Suurlähetystö valtuutetaan tekemään päätökset suunnittelumäärärahan käytöstä ja niitä koskevista sopimuksista. Suunnittelumäärärahoja anotaan vuoden 2023 tarpeita varten yhteensä 45 000 euroa

Rahoituspäätös

45 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo
  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28235740

Tunnus

UHA2023-000255

Sivua muokattu

23.01.2023