Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

Unescon koulutuksen kapasiteetinkehittämisohjelma CapED

Kuvaus

Vuonna 1945 perustetun YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta ja edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista. Suomen Unesco-rahoituksen temaattisina painopisteinä on tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen, ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittäminen sekä sananvapauden, mediakehityksen ja tietoon pääsyn edistäminen. Tyttöjen ja naisten koulutuksen tukeminen edistää tasa-arvoa, ihmisoikeuksien toteutumista ja kestävää kehitystä. Ammatillisen ja teknillisen koulutuksen kehittämisellä luodaan mahdollisuuksia yhteiskunnalliselle ja työelämään osallistumiselle ja ennalta ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja radikalisoitumista. Sanan- ja lehdistönvapaus ja pluralistinen ja riippumaton media ovat edellytyksiä demokraattisen yhteiskunnan kehitykselle. Suomen rahoitus Unescon koulutussektorille kanavoidaan pääasiassa koulutuksen kapasiteetinkehittämisohjelma CapED:n kautta. Ohjelman tavoitteena on saada maailmanlaajuiset koulutustavoitteet konkreettisiksi toimiksi erityisesti maissa, joilla on riski jäädä jälkeen globaaleista koulutustavoitteista. Ohjelman fokuksessa ovat vähiten kehittyneet maat (LDC), ja se kiinnittää erityistä huomiota hauraisiin maihin, kriisitilanteisiin ja konflikteista ja luonnononnettomuuksista toipuviin maihin. Tavoitteena on kohdemaiden tukeminen niiden koulutusjärjestelmien kehittämisessä, pyrkimyksenä taata kaikille tasa-arvoinen mahdollisuus korkealaatuiseen, elinikäiseen oppimiseen. CapED-ohjelman rahoitus vuosille 2023-2024 on yhteensä 1 200 000 €.

Rahoituspäätös

1 200 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Koulutuspolitiikka ja -hallinto 70%
  • Opettajien koulutus 10%
  • Opetuksen infrastruktuuri 20%

Erityinen kohderyhmä

  • tytöt
  • lapset
  • nuoret

Rahoituskanava

YK kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Ota yhteyttä

pol-50

Rahoituskohteen numero

89892407

Tunnus

UHA2022-019912

Sivua muokattu

19.01.2023