Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,06.05.2019

Tuki Afganistanin riippumattomalle ihmisoikeuskomissiolle (AIHRC)

Kuvaus

Afganistanin perustuslakiin perustuva riippumaton ihmisoikeuskomissio (Afghanistan Independent Human Rights Comission, AIHRC) on Afganistanin tärkein ihmisoikeustoimija. Sen päätehtäviä ovat 1) tarkkailla maan ihmisoikeustilannetta, 2) edistää ja suojella ihmisoikeuksia, 3) tarkkailla ja edistää afganistanilaisten ihmisoikeuksien toteutumista ja pääsyä oikeuslaitoksen palveluiden piiriin, 4) ihmisoikeusrikkomusten tutkimus ja seuranta sekä 5) ihmisoikeustilanteen parantaminen maassa. AIHRC toimii Afganistanin hallituksen neuvoa antavana elimenä ja antaa tukea ja neuvontaa kansalaisille, joiden ihmisoikeuksia on loukattu tai jotka ovat loukkauksille alttiita. AIHRC on 16 vuoden olemassaolonsa aikana saanut vietyä maan ihmisoikeustilannetta eteenpäin. Vankiloiden monitorointi on selvästi tehokkaampaa, ja poliisin suorittamat kidutustapaukset ovat vähentyneet. Naisten oikeuksien osalta AIHRC on nostanut keskusteluun arkojakin aiheita. Myönteistä on myös lasten ja vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen. AIHRC:n työ nauttii kansallista ja kansainvälistä arvostusta, sitä pidetään näkyvänä ja hyvin toimivana ihmisoikeusinstituutiona, johon yhteistyötahot luottavat. AIHRC:n rahoittaminen tukee Suomen kehityspoliittisen selonteon painopisteitä 3 (yhteiskuntien demokraattisuus ja toimintakyky ovat vahvistuneet) ja 1 (naisten ja tyttöjen oikeudet ja asema ovat vahvistuneet). Suomi tukee AIHRC:n työtä yhteensä 1 500 000 eurolla vuosina 2019-2021.

Lisätietoa

http://www.aihrc.org.af/(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Rahoituspäätös  06.05.2019

1 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo

Toimiala

  • Ihmisoikeudet 100%

Erityinen kohderyhmä

  • naiset
  • tytöt
  • lapset
  • vanhukset
  • vammaiset henkilöt

Rahoituskanava

Afghanistan Independent Human Rights Commission

Ota yhteyttä

asa-40

Rahoituskohteen numero

62504401

Tunnus

UHA2019-001297

Sivua muokattu

22.05.2019