Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,13.05.2019

UNIDOn rahastot kehitysmaiden kauppakapasiteetin vahvistamiseksi, 2. Lisämyöntö

Kuvaus

UNIDO on YK:n erityisjärjestö, jonka tehtävä on inklusiivisen ja kestävän teollisen kehityksen tukeminen kehitys- ja siirtymätalousmaissa. Sen painopisteitä ovat köyhyyden vähentäminen tuotannollisten toimien avulla; kauppakapasiteetin vahvistaminen; sekä ympäristö ja energia. UNIDO on Suomen pitkäaikainen yhteistyökumppani kauppa ja kehitys -teemassa. Suomen voimassa oleva tuki UNIDOlle on 2.100.000 euroa vuosiksi 2018-2020. Rahoitus on jaettu UNIDOn liikekumppanuusrahastoon (1.400.000 euroa), agriliiketoimintarahastoon (350.000 euroa) ja kauppakapasiteettirahastoon (350.000 euroa). Liikekumppanuusrahaston tuki jakautuu kahteen hankkeeseen: Etelä-Afrikan metsäsektorihanke (700.000 euroa) ja Namibian akaasiapensasarvoketjuhanke (700.000 euroa). Tämä 450.000 euron lisämyöntö ohjataan UNIDOn liikekumppanuusrahaston kautta Namibian akaasiapensasarvoketjuhankkeeseen. Hankkeen välitön tavoite on kehittää kestäviä ja innovatiivisia, liiketaloudellisesti järkeviä ratkaisuja akaasiapensaan aggressiivisen leviämisen vähentämiseksi ruohikko- ja laidunalueilla. Hanke tukee akaasiapensasta hyödyntävien arvoketjujen kehittämistä mm. suomalaisen osaamisen ja teknologian avulla. Hankkeen tuloksena namibialaisten toimijoiden kapasiteetti lisääntyy vieraslajina uhkaavan akaasiapensaan hyödyntämiseksi eläinrehun, biohiilen, biomassan, uusiutuvan energian ja erilaisten kemikaalien (kosmetiikka, elintarvikkeet) testaamiseksi ja valmistamiseksi. Hanke vähentää haitallisen pensaan leviämistä, lisää paikallisen tuotannon arvoa, luo työpaikkoja sekä ansainta- ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Välittömät hyödynsaajat ovat Namibian teollistumis-, kauppa- ja yrityskehitysministeriö (MITSMED), maatalous-, vesi- ja metsätalousministeriö (MAWF), paikalliset maanviljelijät, kauppiaat, valmistavan teollisuuden mikro- ja pk-yritykset, kuljetustoimijat, maataloushyödykkeitä valmistavat ja myyvät yritykset, ammattikoulutetut työntekijät sekä teknologia- ja rahoitusyhtiöt. Viranomaistahoja MITSMED ja MAWF voi pitää myös vastuunkantajina. Hanke on monitoimijakumppanuus. UNIDOn kumppaneina hankkeessa toimivat MITSMED, MAWF, Baobab Capital -rahasto, Namibian yliopisto, Meat Board of Namibia, joukko suomalaisia yrityksiä ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa

www.unido.org

Rahoituspäätös  13.05.2019

450 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Kaupan kehittäminen

Toimiala

  • Maatalouden kehittäminen 41%
  • Maatalouden tuotantopanokset 59%

Erityinen kohderyhmä

  • nuoret

Rahoituskanava

YK:n teollistamisjärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89889201

Tunnus

UHA2019-002446

Sivua muokattu

21.05.2019