Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,20.05.2019

Kauppa ja kehitys: Suunnittelu, seuranta ja vaikuttaminen

Kuvaus

Hankkeen päätavoite on tukea kauppapolitiikan ja -hallinnon kehittämistä kehitysmaissa. Hankkeen välitön tavoite on edistää Suomen monenkeskisen kauppaa tukevan kehitysyhteistyön suunnittelua, seurantaa ja vaikuttamista. Hankkeesta voidaan rahoittaa: 1) kaupan ja kehityksen, ml. kehitysmaiden kauppapolitiikan, kiertotalouden ja yritysvastuun alaan kuuluvia tapahtumia, joissa Suomi voi olla järjestelyvastuussa yhdessä muiden toimijoiden kanssa, ml. EU-puheenjohtajuuskauden aikaiset tapahtumat; 2) kehitysmaiden edustajien tai kansainvälisten puhujien matkakuluja tärkeisiin kansainvälisiin kaupan ja kehityksen sekä kauppapoliittisiin tapahtumiin; 3) kehitysmaiden kauppapolitiikkaan ja talouteen, ml. kiertotalouteen liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja seurantamatkoja; 4) Suomen rahoittamien monenkeskisten kauppa ja kehitys -järjestöjen hankkeiden ja ohjelmien evaluaatioita sekä hankkeiden ja ohjelmien suunnitteluun, seurantaan ja vaikuttamiseen liittyviä matkoja. Hanke vahvistaa Suomen monenkeskisten ja kansainvälisten vaikuttamistavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi avoimen, vakaan ja kestävän kauppajärjestelmän vahvistamista, sekä tuo kansainvälistä näkyvyyttä, ml. EU-puheenjohtajuuskaudella. Hanke tukee kehitysmaiden osallistumismahdollisuuksia monenkeskisiin ja kansainvälisiin kauppaneuvotteluprosesseihin ja korkean tason poliittisiin asiantuntijatapahtumiin. Hanke tuo arvokasta informaatiota sekä korkealta poliittiselta että tekniseltä tasolta kehitysmaiden kauppapolitiikasta, kauppaneuvotteluista, taloudellisesta integraatiosta ja taloudellisesta kehityksestä. Hanke mahdollistaa lisäksi Suomen tukemien monenkeskisten kaupan ja kehityksen järjestöjen kanssa tehtävän tulevaisuuden yhteistyön sekä paremman seurannan ja vaikuttamisen Suomen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeesta mahdollisesti tehtävät hankinnat ovat rahallisesti kooltaan pieniä, alle suorahankinnan rajan jääviä selvitystyyppisiä hankintoja.

Rahoituspäätös  20.05.2019

100 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Ympäristöapu
  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Toimiala

  • Kauppapolitiikka ja -hallinto 70%
  • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 30%

Rahoituskanava

  • Suomen julkinen sektori
  • Maailman kauppajärjestö

Ota yhteyttä

tuo-10

Rahoituskohteen numero

89892995

Tunnus

UHA2019-003111

Sivua muokattu

20.05.2019