Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,16.04.2019

VIET/Hankevalmistelu ja -seuranta Vietnamissa

Kuvaus

Suomen kehityspolitiikan toimeenpano Vietnamissa ja Mekongin alueella on delegoitu ministeriöstä Hanoin suurlähetystölle. Toimeenpano sisältää muun muassa kehitysyhteistyöhankkeiden valmistelun ja seurannan. Toimeenpano sisältää myös Suomen kehityspoliittisen toimintaohjelman periaatteiden jalkauttamisen maatasolla osana siirtymästrategian 2016-2020 toimeenpanoa. Määrärahojen käytön tavoitteena on edistää hankkeiden ohjausta ja monitorointia, vahvistaa tulosohjausta ja ihmisoikeusperustaisuutta Suomen ja Vietnamin kehitysyhteistyöohjelman toteuttamisessa, järjestää Suomeen suuntautuvia kehitysyhteistyöohjelmaan ja transitiostrategiaan liittyviä tutustumismatkoja sekä vahvistaa edustuston kehitysyhteistyötiimin kapasiteettia.

Rahoituspäätös  16.04.2019

150 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Suomen julkinen sektori

Ota yhteyttä

asa-10

Rahoituskohteen numero

76907301

Tunnus

UHA2019-002201

Sivua muokattu

21.05.2019