Kehitysyhteistyön rahoituskohteet ,09.05.2019

Konsulttipalvelut

Kuvaus

Rahoituksen avulla hankitaan toimialapolitiikan yksikölle tukipalveluja mm terveyssektorilla (erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyskysymyksissä), metsä- ja ruokaturvakysymyksissä, koulutussektorilla ja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Rahoituksella tuetaan Suomen kehityspoliittisen selonteon toimeenpanoa ja parannetaan kehitysyhteistyön ja -politiikan laatua.

Rahoituspäätös  09.05.2019

55 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Hallintokulut (sektoreittain kohdentamaton) 100%

Rahoituskanava

Konsultit

Ota yhteyttä

keo-20

Rahoituskohteen numero

89805813

Tunnus

UHA2019-003161

Sivua muokattu

20.05.2019