Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

IGAD:n Punaisenmeren ja Adeninlahden työryhmän kapasiteetin vahvistaminen

Kuvaus

Tuki IGAD:n Punaisenmeren ja Adeninlahden työryhmälle CMI:n kautta. Hankkeen tarkoituksena on tukea IGAD:n Punaisenmeren ja Adeninlahden työryhmän kapasiteetin vahvistamista. Hanke tukee IGAD:n Punaisenmeren ja Adeninlahden työryhmän työtä ja toimintaa, jotta se pystyy toimeenpanemaan mandaattiaan alueella. Tavoitteena on näin edistää alueellista koheesiota, yhteistyötä ja koordinaatiota. Tavoite on tarkoitus saavuttaa järjestämällä yksi kansainvälinen workshop yhteisten haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi Punaisenmeren alueella; järjestämällä työryhmän opintomatka Baltian alueelle; sekä järjestämällä kaksi IGAD-työryhmän kokousta, jotka keskittyvät toimintatavan ja strategisen tason konsultaatioihin. Nämä toiminnot kontribuoivat IGAD:n alueellisen toimintasuunnitelman, yhteisen kannan ja IGAD-yleissopimuksen validitointiin.

Rahoituspäätös

500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

  • Osallistava kehitys/hyvä hallinto

Toimiala

  • Julkisen sektorin toiminta ja hallinnointi 80%
  • Siviilikriisinhallinta ja konfliktin ehkäisy 20%

Rahoituskanava

  • CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundation sr
  • Intergovernmental Authority on Development

Ota yhteyttä

ali-20

Rahoituskohteen numero

28924184

Tunnus

UHA2022-017907

Sivua muokattu

10.01.2023