Kehitysyhteistyön rahoituskohteet

YK:n ympäristöohjelma (UNEP); Suomen tuki Ympäristörahastolle 2022

Kuvaus

YK:n ympäristöohjelman (UNEP) tehtävänä on edistää ympäristöllisesti kestävää kehitystä YK-järjestelmässä sekä toimia ympäristön tilan puolestapuhujana ja globaalin ympäristöagendan asettajana. UNEP:n työohjelma tavoittelee siirtymistä vähäpäästöiseen, resurssitehokkaaseen ja tasa-arvoiseen kehitykseen, mikä pohjautuu ekosysteemipalvelujen suojelulle ja kestävälle käytölle, vahvistuneelle ympäristöhallinnolle ja ympäristöriskien vähentämiselle. Pohjimmaisena tavoitteena on nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnin turvaaminen. UNEP tukee erityisesti Suomen kehityspolitiikan ilmastonmuutosta ja luonnonvaroja koskevan painopistealueen toteutusta. Suomen tueksi UNEP:n ympäristörahastolle 2022 ehdotetaan 2,5 miljoonaa euroa.

Rahoituspäätös

2 500 000 €

OECD:n kehitysapukomitean seuraamat tavoitteet

 • Ympäristöapu
 • Ympäristöapu
 • Biodiversiteetin vaalinta
 • Ilmastonmuutoksen hillintä
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 • Osallistava kehitys/hyvä hallinto
 • Katastrofiriskien vähentäminen

Toimiala

 • Ympäristöpolitiikka ja -hallinto 100%

Erityinen kohderyhmä

 • naiset
 • tytöt
 • nuoret
 • alkuperäiskansat/etniset vähemmistöt

Rahoituskanava

YK:n ympäristöohjelma

Ota yhteyttä

keo-60

Rahoituskohteen numero

89890004

Tunnus

UHA2022-018131

Sivua muokattu

04.01.2023